Jauniešiem
jauniešu aptauja

Aizkraukles novada jaunieši aicināti atvēlēt mirkli sava laika un aizpildīt aptauju, novērtējot jauniešu iespējas Aizkraukle novadā.

Lai stiprinātu jaunatnes jomu novadā, patlaban uzsākta Aizkraukles novada (bijušo Aizkraukles, Kokneses, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Neretas un Skrīveru novadu) jauniešu 13 līdz 25 gadu vecumā aptauja. Vēlamies noskaidrot jauniešu vērtējumu par mūsu novadu kā jauniešiem draudzīgas un drošas dzīves vides, izglītības iegūšanas, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Aptaujas anketas rezultāti tiks izmantoti Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2024-2026 izveidošanā. Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde nepieciešama plānveida darbam ar jaunatni Aizkraukles novadā, kas noteiktu darba ar jaunatni attīstības uzdevumus, virzienus un prioritātes.

Aptaujas anketa

Pētījums tiek īstenots projekta “Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģija 2024-2026” (ID Nr. VP2022/5-6) ietvaros, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.