jaunieša projekts

Daugavas savienības organizētais radošo darbu konkurss “Mana Daugava” jau vairākus gadus rosina skolēnus ieskatīties tuvākajā apkārtnē, domāt par dabas aizsardzību un kultūras vērtību saglabāšanu. Šogad tajā pirmo vietu ieguva jaunjelgavietis Martins Vilnis ar savu izstrādāto projektu “Iepazīsti Jaunjelgavu, ejot gar Daugavu!”.

Jaunjelgavas vidusskolas 9. klases skolnieks Martins Vilnis, kurš konkursā prezentēja savu ideju, stāsta: “Atsaucoties uz skolotājas Ilgas Bruņenieces aicinājumu, nolēmu piedalīties konkursā. Projekta “Iepazīsti Jaunjelgavu, ejot gar Daugavu!” ideja ir veidot piedāvājumu pilsētas apmeklētājiem, kuri dodas pastaigā gar Daugavu. Informācija būtu pieejama kvadrātkodu jeb QR kodu veidā visas pastaigu takas garumā – kodu noskenējot, ikviens varēs uzzināt vairāk par Daugavu kā ūdensceļu un arī Jaunjelgavas vēsturi. Šādā veidā informāciju varētu gūt jebkurā laikā un tā katram ļautu vairāk uzzināt par mūsu pilsētu.”

Martina paveiktais darbs un ideja ir lieliska, to vēl vajadzētu īstenot. Piedāvājums izmantot projektu praktiskos nolūkos tūrisma veicināšanai Jaunjelgavā ir izteikts arī novada Tūrisma nodaļai. Tūrisma nodaļas vadītāja Anita Šmite apliecina, ka šāds projekts pašvaldībai ir saistošs un arī nācis piemērotā laikā – pašlaik Zemgales plānošanas reģionā top kopīgs pārrobežu sadarbības programmas “INTERREG” projekta pieteikums viedo risinājumu attīstībai tūrisma piedāvājumā, veidojot digitāli pieejamu un pievilcīgu reģionu, un Martina darbu plānots iekļaut šajā projektā Aizkraukles novada sadaļā. Ja projekts gūs finansiālu atbalstu, tiks veidota sadarbība ar jauno autoru un viņa skolotāju.

Priecājamies, ka jaunieši domā par savu vidi, par kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu.