Interreg logo LAtvija - Lietuva

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “LLI-296 Pārrobežu novadu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot mazāk attīstīto teritoriju attīstības potenciālu”/Potenciāla attīstība

Radies ietaupījums ierīkojot āra Trenažiera laukumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “LLI-296 Pārrobežu novadu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot mazāk attīstīto teritoriju attīstības potenciālu”/Potenciāla attīstība, ietvaros.

Tika nolemts atlikušo naudu novirzīt ierīkojot nelielu bērnu rotaļu laukumu Spīdolas ielā 2, aiz Aizkraukles novada kultūras nama, zaļajā laukumā pie pludmales.

 

Kopējās projekta izmaksas ir 177 839,95 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 151 163,96 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018-30.11.2019

Projekta vadošie partneri: 

Biržų rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 38, Biržai, Lietuva  

 

Plašāka informācija par projektu:

Latviešu valodā - https://www.aizkraukle.lv /lv/projekts/parrobezu-novadu-iedzivotaju-dzives-apstaklu-uzlabosana-veicinot-mazak-attistito-teritoriju-attistibas-potencialu

Angļu valodā - https://www.aizkraukle.lv /en/projects/improvement-living-conditions-cross-border-region-unlocking-potential-deprived-communities-and-territories

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros.

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv