Sabiedrība
kapusvētki junijā

Pamazām top kapusvētku apkopojums visās kapsētās Aizkraukles novadā. Tā kā Neretas pagastā kapusvētki notiek arī jūnijā, publicējam to norises laikus.

Kapusvētki Neretas pagastā (katoļu):

  • Smiltaines kapos – 8. jūnijā pulksten 12.00;
  • Kišku kapos – 15. jūnijā plkst. 11.00;
  • Ķesteru kapos – 15. jūnijā plkst. 14.00;
  • Indulānu kapos – 29. jūnijā plkst. 11.00.

Kapusvētku, kuri Aizkraukles novada kapsētās notiks jūlijā un augustā, apkopojumu publiskosim jūnija vidū. To publicēsim arī pašvaldības informatīvā izdevuma “Aizkraukles Novada Vēstis” jūnija numurā.