Koknese Projektu aktualitātes
piestātnes atklāšana

Kokneses Daugavas krastos, 2. jūlijā laukumā “Gundegas -1” svinīgi tika atklāta jaunā laivu piestātne ar četrām laipām laivu, kuteru un nelielu kuģīšu pietauvošanai. Atklāšanas pasākumā, kurā notika arī peldlīdzekļu parāde, piedalījās Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvji, novada iedzīvotāji un viesi. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Kokneses kultūras centra amatierkolektīvi.

Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Ilmārs Klaužs atklāšanas pasākumā iejutās kapteiņa lomā un, uzrunājot svētku dalībniekus, ar lepnumu sacīja:  “Esiet sveicināti ostas pilsētā Koknesē!”. Paužot gandarījumu par paveikto un pastāstot par turpmākajām nākotnes iecerēm, viņš klātesošajiem atgādināja, ka senās Hanzas pilsētas Kokneses ziedu laikos pa Daugavu kā tirdzniecības ceļu bija ievērojama ūdens satiksme. Veicinot tūrisma attīstību, pašvaldība meklē arvien jaunas iespējas, kā popularizēt mūsu unikālo vēstures mantojumu.

Ar dūdu skaņām uzburot viduslaiku noskaņu, ar laba ceļa vēja vēlējumiem un svētku svinētāju aplausiem, atklājot laivu piestātni, sākās pirmā Koknesē rīkotā peldlīdzekļu parāde. Krāšņajā parādes braucienā devās kuģītis “Gulbis”, arī “Vīgante” un jaunais “Sēlis”, kuram tas bija pirmais brauciens, vairāki privāti kuterīši, jahtas un motorlaivas, kuriem pievienojās arī kanoe laivotāji un supotāji. Lai parāde būtu arī skanīga, uz kuģīša “Vīgante” muzicēja Kokneses kultūras centra sieviešu koris “Anima”, vēl uz citiem peldlīdzekļiem - kapela “Aizezeres muzikanti”, Kokneses pūtēju orķestra saksofonistu kvartets un dūdenieki no Kokneses un Jaunjelgavas.

Laivu piestātne paredzēta tūrisma, atpūtas un izklaides peldlīdzekļiem, tās izveide ir ievērojams ieguvums ūdens tūrisma attīstības veicināšanai Koknesē un Aizkraukles novadā.

Piestātne izbūvēta projekta Nr.LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" (Living Rivers) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projektu īstenoja Aizkraukles novada dome sadarbībā ar Kauņas rajona pašvaldības administrāciju un Kauņas rajona tūrisma un biznesa informācijas centru.

Plašās laivu piestātnes būvdarbus veica SIA "ROYAL BŪVE" laika posmā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam, kad laivu piestātne tika nodota ekspluatācijā. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 140 596,60 eiro bez PVN.

Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši, no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Kopējais partneru projekta budžets ir 590 149,66 euro, tajā skaitā 501 627,20 euro Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg Latvija-Lietuva logo