Koknese Uzņēmējdarbība
novietojums kartē

Kokneses industriālajā teritorijā līdz 2024. gada decembrim tiks izbūvēta jauna iela 160 metru garumā ar asfalta segumu. Tā savienos Vērenes ielu ar uzņēmējdarbībai nozīmīgiem zemes gabaliem.

Kvalitatīva piebraucamā ceļa izbūve uzlabos Kokneses industriālās teritorijas attīstību un radīs iespēju piesaistīt komersantu nefinanšu investīcijas un radīt jaunas darba vietas.

Projekta “Pīlādžlauka ceļa izbūve Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā” īstenošanai tiek ņemts aizņēmums Valsts kasē.

Projekta kopējās izmaksas (būvdarbi un būvuzraudzība) ir 206 325,06 eiro, no kurām 173 343,10 eiro ir Valsts kases aizņēmums, bet 32 981,96 eiro ir Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējums no 2023.un 2024.gada budžeta. Iepirkuma rezultātā būvdarbus objektā veiks SIA "LV ROADS", būvuzraudzību nodrošinās SIA "IR & VS", būvuzraugs ir Rolands Šteinbergs.