Koknese Sabiedrība
Pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem

10. augustā Kokneses kultūras centrā notika Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvju  - domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības un sadarbības jautājumos Daiņa Vingra, domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības un vides jautājumos Andra Zālīša, Kultūras pārvaldes vadītājas Antas Teivānes un Kokneses apvienības pārvaldes vadītāja Ilmāra Klauža tikšanās ar iedzīvotājiem.

Šī tikšanās reize tika organizēta pēc Kokneses senioru klubiņa “Pīlādzītis” iniciatīvas, un tās laikā seniori vēlējās noskaidrot aktuālus jautājumus par kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī uzzināt vairāk par gaidāmo valsts atbalstu – siltumapgādes un apkures nodrošinājuma izmaksu segšanu mājsaimniecībām.

“Izveidotā Kultūras pārvalde sniedz metodiskus norādījumus kultūras centriem, bibliotēkām un muzejiem, kā arī nevalstiskām organizācijām un biedrībām, kuru darbība vairāk vērsta uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Jau šogad daudzas biedrības iegūst finansējumu dažādu pasākumu organizēšanā, izmantojot pašvaldības radīto iespēju – iesniegt projektu pieteikumus. Paredzēts, ka nākamgad arī senioru biedrībām savu aktivitāšu īstenošanai būs jāsniedz projektu pieteikumi,” informēja Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne. No senioru vidus izskanēja iebildumi, ka klubiņš “Pīlādzītis” nav juridiski reģistrēta biedrība, kā arī grūtības var sagādāt projektu pieteikuma sagatavošana. Anta Teivāne skaidroja, ka ikviens var vērsties pēc palīdzības Kultūras pārvaldē, uzsverot, ka projekta pieteikums ietver īsu informāciju par iecerētā pasākuma mērķi un aktivitātēm.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Vingris ierosināja septembrī uzaicināt uz tikšanos visa novada senioru biedrību un klubiņu pārstāvjus, lai risinātu jautājumu par turpmāko darbību.

Seniori izteica vēlmi, lai Kokneses kultūras centrs palīdz organizēt viņu iecerētos pasākumus. Ņemot vērā klubiņa “Pīlādzītis” pārstāvju ieteikumu, Kokneses kultūras centrs palīdzēs senioriem noorganizēt Ziemassvētku pasākumu. Tāpat arī Kokneses kultūras centra vadītāja Inguna Strazdiņa informēja, ka 30. septembrī notiks Starptautiskajai senioru dienai veltīts koncerts ar brāļu Puncuļu piedalīšanos.

“Sadarbība un savstarpēja izpratne ir ļoti svarīga, lai mēs nonāktu pie kopēja rezultāta,” sacīja Anta Teivāne.

Ļoti daudzi iedzīvotāji vēlējās uzzināt, kā noritēs valsts atbalsta sniegšana mājsaimniecībām par siltumapgādes un apkures nodrošinājuma izmaksu segšanu un, kā šajā procesā iesaistīsies pašvaldība. Domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis skaidroja, ka Ministru kabinets 9. augustā apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu likumprojektā “Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”. Tas paredz atbalstu 60 eiro apmērā mājsaimniecībām, kas mājokli apkurina ar malku un iegādājušās to pirms likuma pieņemšanas, bet nav saglabājušas maksājuma dokumentu, pašvaldībā iesniedzot pašapliecinājumu par malkas apkures iekārtas esību mājoklī. 

Mājsaimniecībai, kas mājokli apkurina ar malku, par laika posmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu 50 procentu apmērā no izmaksām par ne vairāk kā 35 berkubikmetru malkas iegādi par cenu, kas pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru, bet ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru. Šajā gadījumā atbalsts tiks aprēķināts pamatojoties uz maksājumu apliecinošu dokumentu. Abiem atbalsta mērķiem varēs pieteikties, vēršoties pašvaldībā sākot ar šī gada 1. oktobri līdz 30. novembrim.

Tāpat likumprojekts paredz atbalstu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu. “Šo likumprojektu vēl izskatīs Saeima, kad likums būs stājies spēkā, pašvaldības sāks darboties. Mēs sagatavosim informāciju, kā iedzīvotājiem būs jārīkojas, kā notiks iesniegumu pieņemšana. Sagatavoto informāciju publicēsim pašvaldības informatīvajā izdevumā, mājaslapā un sociālajos tīklos,” teica Andris Zālītis.

Vairāki iedzīvotāji aizrādīja, ka Hanzas un Saules ielu teritorijā ļoti slikti darbojas novadgrāvju sistēma,  novadgrāvjos ilgstoši stāv ūdens un ir savairojušās čūskas. Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Ilmārs Klaužs, skaidrojot situāciju, informēja, ka 2021. gadā veikta atsevišķu drenu aku un drenāžas sistēmas tīrīšana,  kā arī  jaunas drenāžas sistēmas izbūve Miera ielā.

Tikšanās reizē tika pārrunāti arī citi iedzīvotājus interesējoši jautājumi. Viens no tiem – pašvaldības informatīvajā izdevumā atgādināt suņu un kaķu īpašniekiem par mājdzīvnieku turēšanas noteikumiem, jo novērots, ka pilsētas centrā daudzi mājdzīvnieku īpašnieki šos noteikumus neievēro. Vairāki iedzīvotāji ierosināja uz nākamajiem Aizkraukles novada svētkiem pašvaldībai rast iespēju nodrošināt transportu nokļūšanai turp arī no attālākajām novada teritorijām.