Koknese Kultūra Sabiedrība
Kokneses ziņģes pasākums

Ar greznu ziņģētāju un stāstnieku buķeti 13. aprīlī Kokneses Kultūras centrā izskanējusi jau divpadsmitā “Kokneses ziņģe”. Tajā piedalījās gan kolektīvi, gan individuālie izpildītāji.

Šogad dziedošā saieta tēma bija “Es ar savu vīriņu…”. Daudzas ziņģes ir veltītas pāru savstarpējām attiecībām, mīlestībai, priekam, un arī repertuārs tika izvēlēts atbilstoši tēmai.

“Kokneses ziņģē” muzicēja vīru ansamblis “Kokneses zēni” (vadītāja Iveta Bērziņa), folkloras kopa “Urgas” (Inguna Žogota) no Kokneses, folkloras kopa “Āre” no Pļaviņām (Agita Lindenberga), folkloras kopa “Saule” no Suntažiem (Līga Broduža), Mārcienas senioru ziņģu ansamblis “Trizulis” (Ināra Caune), kapelas “Aizezeres muzikanti” (Inese Skuja) no Kokneses un “Bumburneicys” no Viļāniem, tautas tradīciju kopa “Budēļi” no Rīgas (Liena Teterovska), Rīgas Skolēnu pils folkloras kopa “Kokle” (Dina Liepa), kas bija vienīgais bērnu un jauniešu kolektīvs, folkloras kopa “Sēlene” un tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti” no Valmieras novada (Iveta Dukaļska), Krapes “Skaņumājas muzikanti” (Ilmārs Pumpurs), VEF Kultūras pils tautas mūzikas grupa “Teikas muzikanti” (Katrīna Feldmane), Dekšāres vīru folkloras kopa “Kūzuls” (Inga Stafecka), ermoņiku spēlētājs Nikolajs Zaharovs.

Viļānu kapelas “Bumburneicys” organizētais ziņģes pasākums šogad svinēja 20 gadu jubileju, un pie draugiem Latgalē ciemojās arī Kokneses “Urgas”. Pirmoreiz “Urgas” ziņģes festivālā Viļānos piedalījās pirms 12 gadiem, un toreiz radās ideja šādus festivālus rīkot arī Koknesē.

“Paldies, mīļie viļānieši, par tik auglīgu sēklu! Kā iesējām te, Latvijas viducī, Koknesē, tā aug griezdamās jau 12 gadus! Prieks par šī gada stāstniekiem! Paldies Andrim Tomašūnam no Jelgavas un Vilhelmīnei Jakimovai no Preiļiem par tik grezniem, sirsnīgiem, garšīgiem un vērtīgiem stāstiem! Paldies visiem ziņģētājiem un muzikantiem! Jūs bijāt lieliski! Trīs stundas paskrēja vienā elpas vilcienā!” saka Kokneses folkloras kopas “Urgas” vadītāja Inguna Žogota. “Dalībnieku sastāvs nākamā gada ziņģei jau gandrīz ir zināms ‒ Koknesē 2025. gadā ļoti gribētu ziņģēt pavisam ap 150 ziņģētāju no dažādiem kolektīviem!”