ministrs un sc. dienesta vaditajs

12. augustā Aizkraukles novadā reģionālajā vizītē viesojās Labklājības ministrs Gatis Eglītis (Konservatīvā partija) un Anita Svece, ministra padomniece sociālajos jautājumos.

Ministra vizīte sākās Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Mēmele”, kur amatpersonas tikās ar centra darbiniekiem un klientiem. Ministrs pateicās par ieguldīto darbu, sveicot vairākus aprūpētājus un darbiniekus par īpaši apzinīgu attieksmi pret darbu, nodrošinot pakalpojuma nepārtrauktību paaugstināta riska apstākļos.

Vēlāk ministrs apmeklēja Zalves pagasta pakalpojumu centru, kur tikās ar centra vadītāju Dzintru Noreiku un lielākajiem Zalves pagasta uzņēmējiem, kuru darbību tiešā veidā varētu skart militārā poligona izveide. Uzņēmēji pauda atbalstu poligona izveides iecerei, taču vienlaikus izmantoja iespēju ar Labklājības ministru pārrunāt citus uzņēmējdarbību skarošus jautājumus – par darbaspēka trūkumu, izglītības iestāžu tīkla saglabāšanu laukos, problēmām medicīnas pakalpojumu pieejamībā, kas ietekmē laukos dzīvojošo ģimeņu ikdienu, un citiem iespējamiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem.

Aizkrauklē ministrs tikās ar novada domes priekšsēdētāja vietnieku Andri Zālīti, pašvaldības izpilddirektoru Uldi Riekstiņu, bāriņtiesas vadītāju Liānu Purvinsku, Sociālā dienesta vadītāju Edvartu Pāvulēnu un dienesta nodaļu vadītājām. Tikšanās laikā pārrunāja abu dienestu darbību pēc teritoriālās reformas, kā arī izaicinājumus, ar kuriem nākas un nāksies sastapties pašreizējā globālo satricinājumu periodā.

Vizītes laikā labklājības ministrs par ieguldīto darbu sociālās jomas attīstībā Aizkraukles novada Sociālā dienesta vadītājam Edvartam Pāvulēnam pasniedza Atzinības rakstu. Pievienojamies sveicieniem un patiešām lepojamies!

Tāpat ministrs tika iepazīstināts ar Aizkraukles pilsētā uzsāktajiem projektiem – daudzfunkcionālās velotrases izbūvi un stadiona daļas rekonstrukciju.

Darba kārtībā nākamā bija tikšanās ar kokrūpniecības nozares pārstāvjiem Jaunjelgavā. Ministrs tikās ar SIA “Latgran”, “MV Tara” un “Billerudkorsnas Latvia” vadītājiem, uzklausot uzņēmēju viedokli par aktualitātēm energoresursu tirgū. Arī šeit kā viena no galvenajām problēmām izskanēja kvalificēta darbaspēka trūkums, kas bieži vien liedz attīstīties plānotajā apjomā. Uzņēmēji aicināja “aiznest” valdībai iniciatīvu par darbaspēka importa jomas sakārtošanu, padarot to elastīgāku un draudzīgāku uzņēmējiem, kuri pašlaik spiesti ievest viesstrādniekus, maksājot nesamērīgi augstu atalgojumu attiecībā pret vietējiem darbiniekiem vai arī nomāt viesstrādnieku pakalpojumu no Lietuvas vai Polijas uzņēmumiem, kur šī joma ir labāk noregulēta.

Labklājības ministra vizīte Aizkraukles novadā noslēdzās ar sociālās aprūpes centra “Ziedugravas” apmeklējumu. Te labklājības ministrs Gatis Eglītis sveica arī vecāko centra iemītnieci Emmu Pētersoni 105. dzimšanas dienā.

Labklājības ministrs vizītē Aizkrauklē izsaka atzinību sociālā dienesta vadītājam