Aizkraukle Kultūra Tūrisms Koknese
kopbilde

29. un 30. septembrī Aizkraukles novads uzņēma Reģionālo attīstības centru apvienības pārstāvjus. Viņi iepazina Aizkraukles novadu un paviesojās jaunajos tūrisma objektos.

Reģionālo attīstības centru apvienībā (RACA) apvienojušās 20 pašvaldības: Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada. Organizācijas mērķis ir nodrošināt biedru sadarbību vienota viedokļa formēšanā attīstības, tiesiskajos, kā arī citos kopīgos jautājumos un biedru interešu pārstāvību attiecībās ar privātām un publiskām institūcijām valsts un starptautiskā līmenī.

Ievadot tikšanos, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums uzrunāja klātesošos, stāstot par Aizkraukles novada pirmo gadu pēc administratīvi teritoriālās reformas. Priekšsēdētājs uzsvēra, ka jaunajā novadā apvienojās seši pēc struktūras un teritorijas dažādi, taču vienlīdz spēcīgi novadi, kuri, papildinot viens otru, veidojas par stipru, attīstītu, iedzīvotājiem pievilcīgu pašvaldību ar drošu skatu nākotnē. Klātesošie guva ieskatu novada pirmajā darbības gadā paveiktajā – īstenotajos projektos un nākotnes iecerēs.

Lielu interesi izraisīja arī viesu – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvju prezentācijas par Eiropas Savienības fondu aktualitātēm un pieejamo atbalstu pašvaldību ieceru īstenošanai, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) prezentācija par aktualitātēm valsts atbalsta jautājumos. Īpaša vērība tika veltīta vēja parku būvniecības atbalstam, kas, domājot par valsts energoneatkarību, ir viena no prioritārajām tēmām dienaskārtībā. CFLA pārstāve informēja arī par komercdarbības atbalstu pašvaldībās plānošanas periodā līdz 2027. gadam.

Vēlāk viesi iepazinās ar tūrisma informācijas nodaļas darbu un apskatīja jaunizveidotos tūrisma objektus novadā, kuri izveidoti, piesaistot Eiropas Savienības un valsts investīcijas – vairākus tūrisma objektus Koknesē un Aizkrauklē, kā arī jauno Aizkraukles vidusskolas mācību korpusu.

Uzņem Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) pārstāvjus