Projektu aktualitātes
drons

Aizkraukles novada pašvaldība īstenojusi projektu “Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Aizkraukles novadā” un iegādājusies bezpilota lidaparātu jeb dronu “DJI Mavic 3 Cine Premium Combo” un trīs darbiniekiem būs iespēja mācīties pilotu apmācības kursos.

Projekta mērķis ir pilnveidot zivju resursu aizsardzības pasākumus Aizkraukles novada publiskajās ūdenstilpēs un nodrošināt makšķerēšanas darbības kontroli, lai novērstu maluzvejniecību un sekmētu zivju resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

Ar drona palīdzību tiks risinātas pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpju un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas problēmas, kā arī uzlaboti makšķernieku kontroles mehānismi, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. Pašvaldība nodrošina zivju resursu aizsardzību, veicot pārbaudes reidus vairākas reizes gadā, jo īpaši aktīvās makšķerēšanas un zvejošanas sezonā, kā arī pēc saņemtas informācijas par nelegālām darbībām.

Kopējās projekta izmaksas ir 4448 eiro, tajā skaitā 3976,54 eiro ir Zivju fonda finansējums un 471,46 eiro – Aizkraukles novada domes līdzfinansējums. Projekts tika īstenots 2022. gadā 1. kārtas Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros.

Ieva Rusiņa

Projektu vadītāja
ieva.rusina [at] aizkraukle.lv