Aizkraukle Sabiedrība Vide
mazdārziņi

Pašvaldība saņēmusi informāciju no AS “Latvenergo”, ka 2024. gadā plānots turpināt Pļaviņu HES rezerves pārgāznes projektēšanu, aktualizējot un papildinot jau iepriekšējos gados izstrādāto dokumentāciju.

Iecerēts, ka tuvākajos gados tiks uzsākti arī rezerves pārgāznes būvniecības darbi. Atbilstoši noslēgtajiem apbūves tiesību līgumiem pašvaldība ar 2025. gada 1. janvāri nodos nepieciešamās zemes daļas apbūvei. Tas nozīmē, ka mazdārziņu, kas atrodas AS “Latvenergo” piederošajā nekustamajā īpašumā (kadastra numurs 32010010107, adrese: “Nokalni”, Aizkraukle) lietotājiem tiks pārtrauktas to lietošanas tiesības. Ja mazdārziņu lietotājiem ir vēlēšanās iekopt jaunu mazdārziņu, rasta iespēja ierādīt zemesgabalu citā vietā pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šādas izmaiņas skars arī to mazdārziņu lietotājus, kuru dārziņi atrodas zemesgabalos Dārza un Enerģētiķu ielu malās ar kadastra apzīmējumiem 32010010119, 32010010114 un 32010010117.

Aicinām tos aizkraukliešus, kuru mazdārziņi šobrīd atrodas šajās zemes vienībās un kuri vēlas iekopt citu dārziņu, rakstīt iesniegumu pašvaldībai par citas zemes platības ierādīšanu. Iesniegums rakstāms brīvā formā, to var iesniegt Aizkraukles Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1 vai, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt e–pastā: dome@aizkraukle.lv vai uz pašvaldības oficiālo e–adresi.

Sīkāku informāciju par iespēju ierādīt mazdārziņu citā vietā var saņemt pašvaldības Īpašumu nodaļā (tālrunis +371 65133947 vai +371 65133944).