Lai izprastu pasaules procesus vienkāršā veidā, Mazzalves jauniešu grupa janvāra vidū apmeklēja Daugavpils Inovāciju centru, kur atraktīvā un interaktīvā veidā izzināja dažādas interesantas likumsakarības.

Daugavpils Inovāciju centrs ir uz kompetenču pieeju balstīta izglītojoša iestāde, kas veicina zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomu zināšanu attīstību, prasmju ieguvi un karjeras izvēli STEM un uzņēmējdarbības jomā. Centrs saista ar jaunu mācīšanās vidi ikvienam, tajā var daudz eksperimentēt, pētīt, radīt inovatīvus risinājumus, attīstīt uzņēmējspējas, sasaistīt mācību saturu ar reālo dzīvi un digitālo vidi, izmantojot koprades vietu, koprades laboratoriju, izglītojošus eksponātus un instalācijas. Mazzalvieši izvēlējās piedzīvot izaicinājumu “Misija laiva”, kur eksperimentējot noskaidroja laivu kravnesību un citas būtiskas lietas.

Mazzalves jaunieši Inovāciju centru apmeklēja Eiropas Solidaritātes projektā Nr. 2023-1-LV02-ESC30-SOL-000146261 “Ko sēsi, to pļausi!”. Projekta darba grupa centās rast dažādus risinājumus, lai novada jauniešus motivētu pētīt un izzināt sevi, atbalstītu un mazinātu viņu satraukumu par nākotni. Tāpēc projekta īstenošanas laikā devām iespēju jauniešiem apzināties katra stiprās puses un noticēt saviem spēkiem, meklēt risinājumus, kā izglītoties, attīstīties, darīt vairāk savas nākotnes labā, motivējām jauniešus kļūt drosmīgākiem sabiedrības locekļiem, līdzdarboties ikdienas dzīves notikumos un procesos, tādējādi veidojot pozitīvas pārmaiņas arī kopienas dzīvē.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

JSPA EU

Līga Kriškijāne

Jaunatnes lietu speciāliste
liga.kriskijane [at] aizkraukle.lv