Skrīveru pagasts Vide Izglītība
laukums ar spēļu galdu
Foto: Vitālijs Prutskis

Skrīveros īstenots projekts “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas āra infrastruktūras labiekārtošana” un jaunu veidolu ieguvis laukums skolas iekšpagalmā. Tajā novietoti betona galdi ar iebūvētām galda spēlēm un dažādi rīki bērnu aktivitātēm. Laukuma iekārtošanai tērēti vairāk nekā 35 tūkstoši eiro.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktors Aldis Rakstiņš stāsta, ka saistībā ar šo projektu labiekārtota āra teritorija – laukums skolas iekšpagalmā pie ieejas ēkas daļā, kur izvietoti fizikas kabineti un mācās sākumskolas klašu audzēkņi. Ik dienu šo izglītības iestādes ārtelpas zonu izmanto vismaz 140 skolēnu no 1. līdz 4. klasei.

 Līdz šim laukumā bija ierīkotas dažas metāla iekārtas, kuras bija nolietojušās, bet tagad te novietots mūsdienīgs aprīkojums ar sporta un izglītības elementiem, uzlabojot izglītības iestādes infrastruktūru, drošību un labiekārtojot mācību vidi veselībai drošos apstākļos. 

Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Liene Paukšte- Uzula informē, ka laukumā novietoti vairāki betona galdi ar virsmā iebūvētiem galda spēļu laukumiem, kas izmantojami gan mācību procesā, gan brīvā laikā pavadīšanai. Mazāko klašu skolēniem ierīkota tīklu piramīda ar drošu pamatnes segumu un līdzsvara baļķis, kas bērniem un skolēniem attīsta līdzsvara izjūtu un trenē ķermeņa stabilitāti. 

Tāpat laukumā novietota arī metāla atkritumu urna ar šķirošanai paredzētiem nodalījumiem, kas veicinās audzēkņu izpratni par dabas aizsardzību un atkritumu šķirošanas pieeju ikdienā. 

Saistībā ar šo projektu pie skolas galvenās ieejas ierīkots arī statīvs velosipēdu novietošanai.

Laukumā labiekārtošanas uzsākta aprīlī, bet pabeigta maija sākumā. Darbus veica SIA “Jūrmalas Mežaparki”.

Laukuma labiekārtošanai, aprīkojuma iegādei un ierīkošanai tērēti 34 637 eiro (ar PVN), projektēšanai – 1149 eiro (ar PVN). Lai šo ieceri varētu īstenot, Aizkraukles novada pašvaldība Valsts kasē aizņēmās 30 tūkstošus eiro.