Kultūra Skrīveru pagasts
Jaunieši mūzicē

Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros Muzeju naktī uzņēma 183 viesus. Muzeja apmeklētāji todien mēģināja saprast pavasari, sarunājās un iesaistījās radošajās darbnīcās. Tāpat šajā dienā tika atklāta divu talantīgu mākslinieču gleznu izstāde.

Starptautiskās Muzeju dienas šī gada tēma bija: “Muzeji izglītībai un pētniecībai”. Andreja Upīša memoriālajā mājā Skrīveros visiem bija iespēja klausīties Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu muzikālo programmu “Saprast pavasari…”. Jauno talantu muzicēšanu brīvā dabā izbaudīja vecāki, vecvecāki un ikviens muzeja ciemiņš.

Tikpat skaists notikums bija skrīveriešu Velgas Klints un Ingas Melnes gleznu izstādes “Mirkļi” atklāšana muzejā. Abas mākslinieces ir Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pedagoģes. Viņu darbi ir spilgti un skaisti, tos Andreja Upīša memoriālmājā var apskatīt līdz 31. jūlijam.

Muzeja dārzā ikviens varēja piedalīties radošajā darbnīcā – tās dalībnieki izvēlējās kāda kukaiņa foto, kura atveidu darināja no turpat apkārtnē atrastiem dabas materiāliem. Darbi izdevās interesanti un neparasti.

Tāpat viesiem tika piedāvātas ekskursijas muzejā un iespēja iesaistīties sarunā par tēmu “Gastropoētika Andreja Upīša darbos”. Protams, neizpalika arī viesu cienāšana ar tradicionālo turpat muzeja dārzā uz uguns vārīto zupu.

Andreja Upīša memoriālās mājas Skrīveros vecākā speciāliste Inese Ozoliņa priecājas, ka šajā vakarā apmeklētāju bija daudz, vairāk nekā pagājušā gada Muzeju naktī – todien Skrīveros uzņemti 183 apmeklētāji. Viesi nākuši līdz pat pusnaktij – gan vietējie skrīverieši, gan tālāki braucēji. “Diena bija izdevusies, sirsnīgām emocijām piesātināta,” teic Inese Ozoliņa.

Muzeju nakts Skrīveros