Kultūra Neretas pagasts
Neretas apvienības svētki

8. jūnijā ar vadmotīvu “Radīsim svētkus kopā!” Neretā, Sudmalu saliņā, Neretas apvienības svētku koncertā bija pulcējušies gan vietējie amatiermākslas kolektīvi, gan tuvāki un tālāki viesi. Šajā dienā sveica arī Neretas apvienībā dzimušos mazulīšus.

Tā kā Neretas apvienības pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs bija darba komandējumā Lietuvā, klātesošos uzrunāt viņš bija deleģējis Mazzalves pagasta pakalpojumu centra vadītāju Zeltīti Odiņu. “Radīsim svētkus kopā – cik brīnišķīgi vārdi! Radīsim mēs paši kopā ar savu ģimeni, draugiem, kaimiņiem, darba kolēģiem, kolektīva biedriem! Radīsim šos svētkus kopā ‒ Pilskalnes, Zalves, Mazzalves un Neretas pagasts kā Neretas apvienības kopums, un visi mēs kopā kā Aizkraukles novada daļa,” sacīja Zeltīte Odiņa. Viņa pateicās visiem darbiniekiem, “labajiem gariņiem”, kas ir pielikuši pūles, lai varētu baudīt visus svētku pasākumus.

Sudmalu saliņas amatnieku un mājražotāju tirdziņā varēja iegādāties biškopības produktus, māla traukus, pinumus un dažādus citus izstrādājums, norisinājās biedrības “Nirica” organizētās radošās darbnīcas ar auduma maisiņu apdruku un citām aktivitātēm, tostarp fotoprojektā “Mans tautastērpa stāsts” varēja nofotografēties tautastērpā.

Svētku laikā pasākumā “Aizkraukles novada mazulis” tika sveikti jaundzimušie bērni no Neretas, Pilskalnes, Mazzalves un Zalves. Viņi saņēma karotīti ar iegravētu uzrakstu “Mazais novadnieks”. Pasākumam bija pieteikti ap 30 bērnu, kuri dzimuši 2022. un 2023. gadā. Bērniem dāvanu pasniedza Mazzalves pagasta pakalpojumu centra vadītāja Zeltīte Odiņa un Zalves pagasta pakalpojumu centra vadītāja Dzintra Noreika. Zeltīte Odiņa visiem novēlēja stipru veselību, vecākiem un vecvecākiem ‒ rūpēties par saviem bērniem, mazbērniem un spēku viņus audzināt.

“Man ir prieks, ka notiek šādi pasākumi un bērniem tiek dāvināta karote ‒ pirmais darbarīks, ko bērns iemācās noturēt savās rociņās,” sacīja “Čučumuižas” rūķu krustmāmiņa Dina Kristīne Bitēna. Kopā ar rūķi Taustiņu ‒ Atvaru Sirmo ‒ un citiem rūķiem bērni izbaudīju dzīvespriecīgu koncertprogrammu.

Kamēr amatiermākslas kolektīvi mēģinājumos ar saviem soļiem un balsīm piepildīja un pielīksmoja skatuvi, tikmēr aiz estrādes lielos katlos tapa spēka zupa, par ko gādāja Konstantina Slavinska un Gunta Grauze.

Svētku koncertā Sudmalu saliņas estrādē piedalījās Mazzalves Saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Savenieki”, Mazzalves senioru deju kolektīvs (vadītāja Gunita Krievāne), brīvā stila deju kopa “Mozaīka” (Dzintra Noreika), amatierteātris “Tradare” (Silvija Lisovska), Neretas Kultūras centra bērnu deju kolektīvs “Pūcēni” (Inga Zvilna), ritma grupa (Inga un Elmārs Oroli), vokālie ansambļi “Kadence” (Sandra Spruča) un “Narite” (Paula Sildega), vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” (Inita Kalniņa), amatierteātris “Leišmalīte” (Aija Kalnāre), dāmu deju kopa “Pūces” (Ivita Jancukoviča), Kokneses jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Agra Bērziņa), vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga”, tautas deju kolektīvs “Pastalnieki” (Aija Rūliete), Aknīstes ritmikas pulciņš un ritmikas pulciņš “Smaidas” (Smaida Zaičenkova). Koncertu vadīja Aija Kalnāre un Jānis Sarmis Bajinskis.

Svētku noslēgumā notika zaļumballe kopā ar brāļiem Ati un Jāni Auzāniem.

Neretas apvienības svētki