Izglītība Neretas pagasts
Neretas bērnu talantu pasākums

17. aprīlī Neretas Kultūras centrā notika novada pirmsskolas vecuma bērnu radošās pašizpausmes pasākums “Talantiņš”, kurā piedalījās 32 bērni no gandrīz visām novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Šāds pasākums Aizkraukles novada mērogā notika pirmo reizi.

“Sākotnēji mūsu mazā ideja par Neretas tuvāko pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu sadziedāšanos ar Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes vadītājas Sarmītes Kļaviņas un izglītības darba speciālistes pirmsskolas izglītības jautājumos Ingas Albiņas atbalstu pārtapa par lielu radošās pašizpausmes pasākumu,” stāsta pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” vadītāja Inita Jakovčika un mūzikas skolotāja Inga Davidāne.

“Šajā pasākumā bērni varēja parādīt savus talantus ne tikai dziedāšanā, bet arī dejā, baletā, skatuves runā, instrumentu spēlē, akrobātikā un pat burvju trikos. Paldies pedagogiem un vecākiem par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā un mūsu idejas atbalstīšanā, mazajiem dalībniekiem ‒ par jaukajiem, interesantajiem priekšnesumiem! Pārliecinājāmies, ka top jauni, droši, pārliecināti un radoši mākslinieki!”

Visi “Talantiņa” dalībnieki saņēma diplomus un dāvanas. Pasākuma organizatores saka paldies visiem pasākuma atbalstītājiem un novēl, lai novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu pašizpausmes konkurss kļūtu par tradīciju un šāds pasākums nākamreiz notiktu vēl kādā citā Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādē.

Bērnu pasākums