Vide
Atkritumu konteineri

Maija domes sēdē pieņemti saistošie noteikumi, kas nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek reglamentēti jautājumi par teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās, atkritumu radītāja, apsaimniekotāja un pašvaldības pienākumi atkritumu apsaimniekošanā, minimālais atkritumu izvešanas biežums, prasības atkritumu dalītai savākšanai, liela izmēra un mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas aizliegumi.

Saistošie noteikumi paredz, ka turpmāk Aizkraukles novada teritorija tiks iedalīta trijās atkritumu apsaimniekošanas zonās: pirmā - Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts; otrā – Neretas apvienība (Mazzalves, Neretas, Pilskalnes un Zalves pagasts) un aunjelgavas apvienība (Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Jaunjelgavas, Sērenes, Seces, Staburaga un Sunākstes pagasts); trešā – Kokneses apvienība (Kokneses pilsēta, Kokneses, Iršu un Bebru pagasts), Pļaviņu apvienība (Pļaviņu pilsēta, Aiviekstes, Vietalvas un Klintaines pagasts); Skrīveru pagasts.

Katrā atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimniekos viens atkritumu apsaimniekotājs, kas nozīmē, ka novadā kopumā šo pakalpojumu varēs sniegt līdz trim pakalpojumu sniedzējiem, kuri tiks noskaidroti iepirkuma procedūrā.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no VARAM un to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.