Izglītība
skolēniem braukšanas maksas atvieglojumi

Aizvadītajā sēdē dome pieņēma saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Aizkraukles novadā”. Tie nepieciešami, lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no piecu gadu vecuma, un pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajos, kuri iegūst izglītību Aizkraukles novada izglītības iestādēs.

Novada izglītības iestāžu audzēkņi ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā sabiedriskajā transportā mācību gada laikā, ja dzīvesvieta atrodas tālāk nekā 3 kilometrus no izglītības iestādes vai sabiedriskā transporta pieturas un nav iespējams izmantot skolas autobusu.

Ģimenēm būs iespējams saņemt arī kompensāciju par personīgā transporta izmantošanu par braucienu no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai vai tuvākajai pašvaldības vispārējai izglītības iestādei un atpakaļ, piemērojot šajos noteikumos ietverto kompensācijas aprēķinu.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.