sniegsa lāpsta

Saistībā ar to, ka Jaunjelgavas apvienības iedzīvotāji ierosinājuši pašvaldībai sniegt sniega tīrīšanas pakalpojumu, Aizkraukles novada dome apstiprināja cenrādi šī pakalpojuma nodrošināšanai, ja tiek izmantota pašvaldības traktortehnika.

Aizkraukles novada dome izskatīja Jaunjelgavas apvienības pārvaldes priekšlikumu par maksas pakalpojumu  izcenojumu  apstiprināšanu  Jaunjelgavas  apvienības pārvaldes teritorijā, kas pamatots Finanšu un grāmatvedības nodaļas veiktajos sniega tīrīšanas izmaksu aprēķinos, ja sniega tīrīšanai izmantota Jaunjelgavas apvienības pārvaldes rīcībā esošā traktortehnika.

Nolemts, ka par ceļu attīrīšanu no sniega ar pašvaldības traktortehniku Jaunjelgavas pilsētā un pagastā būs jāmaksā 29,42 eiro par stundu darba,  Sērenes pagastā – 27,20 eiro, Daudzeses pagastā – 16,19 eiro, Sunākstes pagastā – 23,88 eiro, Seces pagastā – 35,06 eiro par darba stundu.

Maksas pakalpojumu cenrādis stāsies spēkā šī gada 1. februārī.

Iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt šo pakalpojumu, tas būs jāpiesaka Jaunjelgavas apvienības pārvaldē vai pagasta pakalpojumu centros, ja sniegu nepieciešams tīrīt īpašumā apvienības pagastos. Arī vairāk informācijas par to var iegūt apvienības pārvaldē un pagasta pakalpojumu centros.