Projektu aktualitātes
Noslēdzies projekts sociālās aprūpes pakalpojumu uzlabošanai

Šī gada 2. septembrī Pļaviņu kultūras namā notika Eiropas kaimiņattiecību instrumentu finansētā projekta noslēguma pasākums, kurā tika apkopots projektā “Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām” paveiktais un ieguvumi.

Pasākumā piedalījās sociālie darbinieki no Aizkraukles novada pašvaldības un Zemgales reģiona. Dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta sasniegtajiem rezultātiem, izstrādātajiem mācību materiāliem, kā arī ikviens varēja piedalīties meistarklasē.

Projekta “Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām” īstenošana ļāvusi izremontēt un iekārtot sociālā aprūpes centra “Pļaviņas” telpas, iegādāties inventāru, kā arī darbiniekiem devusi iespēju papildināt zināšanas par sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.

Projekts “Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām” Nr. ENI-LLB-1-031 ar saīsināto nosaukumu “Care Closer 2 Home” (aprūpe tuvāk mājām) tiek realizēts Eiropas kaimiņattiecību instrumentu ietvaros. Tā kopējais budžets ir 234 510,89 eiro, no kura 90 procentu jeb 211 059,80 eiro finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācijas ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.