iedzīvotāju padomes

15. maijā noslēdzās Aizkraukles novada pašvaldības izsludinātā pieteikšanās brīvprātīgajam darbam iedzīvotāju padomēs tajās pilsētās un pagastos, kur pirmajā pieteikšanās kārtā netika saņemts pietiekams kandidātu pieteikumu skaits.

Pieteikšanās bija pagarināta Aizkraukles pilsētā un pagastā, Jaunjelgavas pilsētā un pagastā, Kokneses pilsētā un pagastā, Pļaviņās, Skrīveros, Aiviekstes, Daudzeses, Klintaines, Mazzalves, Neretas, Pilskalnes, Seces, Staburaga, Sunākstes, Vietalvas un Zalves pagastā.

Pietiekams kandidātu pieteikumu skaits pagarinātajā termiņā saņemts Pļaviņu pilsētas, Vietalvas, Aiviekstes pagasta, Seces un Staburaga pagasta, kā arī apvienotajai Kokneses pilsētas un pagasta iedzīvotāju padomei. Tur klātienes dibināšanas sapulci iecerēts sasaukt ne agrāk kā jūlija sākumā, sīkāka informācija par dibināšanas sapulci tiks publicēta jūnija “Aizkraukles Novada Vēstu” numurā. Kokneses padomē jāievēl 11 locekļi, Pļaviņu ‒ 9, Aiviekstes, Vietalvas, Seces ‒ pa 7 , Staburaga – 5 cilvēki.

 • Jānis Bergmanis
 • Andrejs Bērziņš
 • Artūrs Grīns
 • Normunds Jukša
 • Laila Krasovska
 • Sarmīte Norvaiša
 • Raimonds Spūls-Vilcāns
 • Agnis Zaprauskis
 • Krista Asmusa
 • Ērika Gailāne
 • Aigars Kalniņš
 • Ieva Luste
 • Ilze Mājeniece
 • Jānis Miezītis
 • Māris Reinbergs
 • Uldis Kristaps Rudzītis
 • Benita Rugaine
 • Alla Svečikova
 • Niklāvs Vingris
 • Anna Zālīte
 • Nauris Eglītis
 • Aivars Galviņš
 • Ilze Krastiņa
 • Kaspars Mačs
 • Aigars Ruciņš-Vējiņš
 • Zane Steprāne
 • Marina Širokova
 • Valdis Upenieks
 • Andris Zeps
 • Jānis Bērziņš 

 • Aigars Lasmanis 

 • Judīte Ledvika 

 • Mārtiņš Liepa  

 • Arnis Mencendorfs  

 • Arnita Stugle 

 • Gunita Taškāne 

 • Madara Vēvere 

 • Jānis Koļčs
 • Inese Kukare
 • Iveta Ločmele
 • Sanita Madalāne
 • Ilze Ozoliņa
 • Alda Paura
 • Maija Vegnere
 • Ineta Brašus
 • Inga Jermacāne
 • Ilvars Jermacāns
 • Zane Kažus
 • Anita Kromāne
 • Imants Kromāns
 • Gatis Kučinskis
 • Edīte Leitlante
 • Maija Zdanovska

Saskaņā ar nolikumu četras nedēļas pirms klātienes kopsapulces Aizkraukles novada mobilajā lietotnē tiks atvērta elektroniskā balsošana par Aiviekstes, Kokneses, Pļaviņu un Vietalvas, Seces un Staburaga padomes kandidātiem. Elektroniskā balsošana noslēgsies vienu nedēļu pirms klātienes kopsapulces, kur vēl nebalsojušie varēs izdarīt izvēli tradicionālajā papīra formātā. Balsis tiks saskaitītas kopā ar elektroniskās balsošanas rezultātiem, un tie tiks izziņoti publiski. Balsojums par iedzīvotāju padomēm pieejams mobilās lietotnes sadaļā "Aptaujas".

Tajos pagastos un pilsētās, kur nav saņemts pietiekams kandidātu pieteikumu skaits, pašlaik iedzīvotāju padomes netiks veidotas. Atbilstoši nolikumam padomju kandidātu pieteikumu pieņemšana tiks izsludināta, ja tiks saņemts iedzīvotāju ierosinājums atkārtotai kandidātu izvirzīšanas uzsākšanai.

Ar sīkāku informāciju par kandidātu pieteikšanu darbam iedzīvotāju padomēs var iepazīties izdevuma “Aizkraukles Novada Vēstis” marta izdevumā, kā arī tīmekļvietnes sadaļā Pašvaldība – Normatīvie akti – Saistošie noteikumi – Par sabiedrības līdzdalību.