Vide
apgaismojuma projekts

Aizkraukles novadā pašlaik tiek īstenots vērienīgs ielu apgaismojuma projekts ‒ līdzšinējās lampas tiek mainītas ar Latvijā ražotām LED lampām, kas ir daudz ekonomiskākas. Plānots, ka desmit gadu laikā pašvaldība varēs ietaupīt apmēram miljonu eiro.  

Aizkraukles novada pašvaldības izsludinātajā atklātajā iepirkuma konkursā “Pilna servisa apgaismojuma pakalpojuma nodrošināšana Aizkraukles novadā” pieteicās divi pretendenti. Uzvarēja Iecavā reģistrētā pilnsabiedrība "VIZULO ESCO & Solutions", kuras piedāvājumu pašvaldības Iepirkumu komisija novērtēja ar maksimālo punktu skaitu un atzina par saimnieciski visizdevīgāko. Saskaņā ar līgumu uzņēmums nodrošina LED apgaismojuma pilna servisa pakalpojumu ‒ esošo gaismekļu demontāžu, utilizēšanu, jaunā apgaismojuma montāžas darbus, ieskaitot gaismekļus, elektroinstalāciju un konsoles, apgaismojuma apsaimniekošanu, tā apkopi, materiālu un darbu garantijas remontu, konsultācijas par apgaismojumu un tā lietošanu, kā arī pakalpojumā neparedzētu darbu izpildi, piemēram, apgaismojuma atjaunošanu pēc ārējās vides radītiem bojājumiem.  

Aizkraukles pilsētā un pagastā, Jaunjelgavas apvienības teritorijā (Jaunjelgavā, Secē, Daudzesē, Daudzevā, Sunākstē, Sērenē), Pļaviņu apvienības teritorijā (Pļaviņās, Stukmaņos, Rīteros, Vietalvā, Odzienā), Neretas apvienības teritorijā (Neretā, Pilskalnē, Mazzalvē, Zalvē), kā arī Skrīveru pagasta teritorijā ielu apgaismes gaismekļi tiks nomainīti pret jauniem LED gaismekļiem, kas ir ražoti Latvijā, Iecavā – SIA "VIZULO" ražotnē. Pašreiz ir nomainīti 1129 no kopējā 2420 nomaināmo gaismekļu skaita. Apjomīgākie maiņas darbi tiek veikti Aizkraukles pilsētā, Jaunjelgavā,  Skrīveros, Pļaviņās, Stukmaņos, Sērenē un Secē. Gaismekļu nomaiņas darbus veic Aizkraukles uzņēmums ‒ Aizkraukles novada elektrotīklu uzturētājs SIA "Energovide". Kokneses apvienības pārvaldes teritorijā LED gaismekļi jau nomainīti iepriekš 2021. gadā citā iepirkumā, kurā uzvarēja SIA "RCG Lighthouse".  

SIA “VIZULO Solutions” publisko iepirkumu speciāliste Linda Detlava informē, ka līdz šim izmantotie nātrija gaismekļi savulaik tika uzstādīti pēc principa – jo lielāka iela, jo lielāka jauda. Savukārt mazākās ielās tika uzstādīti mazāk jaudīgi gaismekļi bez īpašiem aprēķiniem. Tā rezultātā uzstādītie gaismekļi lielākoties izstaroja vairāk gaismas, nekā nepieciešams, un arī patērēja vairāk elektroenerģijas, nekā tas būtu vajadzīgs. Šo iemeslu dēļ veidojās arī apkārtējai videi kaitīgs gaismas piesārņojums, pret ko šobrīd cīnās pasaules attīstītās valstis. Šis gaismas piesārņojums negatīvi ietekmē dabu (īpaši nakts kukaiņus, putnus un dzīvniekus), kā arī pilsētu un apdzīvotu vietu iemītniekus, kuriem mājokļu logos spīd nevajadzīga gaisma, traucējot naktsmieru.  

Jauno gaismekļu LED tehnoloģija apvienojumā ar gaismekļa optikas lēcu sistēmu nodrošina to, ka gaisma nonāk vietās, kur tā ir patiešām nepieciešama – uz brauktuvēm un gājēju ceļiem, kas apvienojumā ar ceļu apgaismojuma standartu izpildi nodrošina ievērojamu elektroenerģijas ietaupījumu. Pateicoties šai tehnoloģijai, jaunie gaismekļi nav tik nevajadzīgi spoži kā līdzšinējie, tādēļ atsevišķās ielās var rasties sajūta, ka gaismas ir mazāk nekā iepriekš. Jaunais apgaismojums arī pilnībā atbilst zaļā publiskā iepirkuma prasībām un apgaismojuma standartam EN-13201:2015 “Ceļu apgaismojums. 2. daļa: Veiktspējas prasības”, kas ir spēkā visā Eiropas Savienībā.  

Apgaismojuma aprēķini tika veikti, balstoties uz Aizkraukles novada pašvaldības iepirkumā sniegtajiem ielu konfigurāciju datiem, kas noteikti ielu apgaismojuma audita laikā, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka nepieciešamo apgaismes līmeni publiskajās teritorijās un uz autoceļiem. Nepieciešamais gaismekļa izstarotās gaismas daudzums un attiecīgi gaismekļu jauda tiek noteikta tieši tādā apjomā, kas atbilst katras ielas individuālajiem parametriem – katras ielas apgaismojuma klasei, ielas platumam, apgaismojuma balsta novietojumam un augstumam, attālumam starp apgaismojuma balstiem un citiem faktoriem. 

Atbilstoši pašvaldības pasūtījumam ražotājs gaismekļos iestatījis īpašu apgaismojuma intensitātes maiņas režīmu ‒ gaismas intensitāte ir atkarīga no diennakts laika un gājēju un braucēju plūsmas intensitātes. Nakts laikā apgaismes daudzuma intensitāte ir viszemākā. Pulksten 21.00 gaismekļu izstarotās gaismas intensitāte tiek samazināta no 100% līdz 50 %, pusnaktī ‒ līdz 15 %, pulksten 5.00 no rīta tiek palielināta līdz 50 % un no pulksten 7.00 līdz gaismekļu izslēgšanās brīdim tiek ieslēgta uz 100%.  

Ar iepriekšējiem gaismekļiem Aizkraukles novada elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojuma nodrošināšanai bija 782 371,36 kWh, savukārt ar jaunajiem LED gaismekļiem ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņš gada laikā būs 118 378,47 kWh, kas ir 6,6 reizes mazāks. 

Uzņēmuma "VIZULO ESCO & Solutions" piedāvātā līgumcena 60 mēnešiem ir 352 136,33 eiro bez 21% PVN. Atlīdzības maksājums, ko pašvaldība maksās, ir 5 868,9388 eiro mēnesī un PVN, un atlīdzība ietver visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus. Iepirkuma rezultātā pašvaldības ietaupījums līguma darbības laikā (5 gadu laikā) sasniedz 477 854,78 eiro, savukārt 10 gadu periodā pašvaldība ietaupīs pat 1 307 845,90 eiro. 

Pilna servisa apgaismojuma pakalpojums jeb ESCO (no angļu valodas – “Energy Service Company”) ir apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojums, kurā piegādātājs iegulda līdzekļus modernu un energoefektīvu risinājumu uzstādīšanā publiskajā ārtelpu un iekštelpu apgaismojumā bez jebkādiem ieguldījumiem no pasūtītāja (pašvaldības) puses. Pasūtītājs gūst tūlītēju ietaupījumu, pateicoties apgaismojuma nodrošināšanai nepieciešamā elektroenerģijas patēriņa samazinājumam, un pakāpeniski atmaksā ESCO pakalpojumu sniedzēja ieguldītos līdzekļus ar daļu no līguma darbības laikā ietaupītajām izmaksām. Projektam noslēdzoties, uzstādītās ierīces un infrastruktūra paliek klienta īpašumā, un klients vienpusēji gūst labumu no visas tālākās ietaupījuma daļas (laika periodā no 5 līdz 10 un pat 15 gadiem, tik ilgi, kamēr darbojas apgaismojuma ierīces). 

Pašvaldības ieguvumi no projekta īstenošanas: 

 • samazināts elektroenerģijas patēriņš; 
 • siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana; 
 • apgaismojuma sistēmas modernizācija; 
 • būtiski uzlabota apgaismojuma kvalitāte; 
 • vizuāli pievilcīgāka ainava;
 • ražots Latvijā, efektīvs klientu atbalsts un apkope arī pēc projekta beigām; 
 • nav nepieciešams kapitāla ieguldījums; 
 • novērš uzturēšanas izmaksas, kas saistītas ar ielu apgaismojumu; 
 • garantija, kas sedz riskus; 
 • elektroenerģijas taupīšana atbilstoši ES rekomendācijām; 
 • pozitīva naudas plūsma pēc līguma termiņa beigām.