Koknese Sabiedrība Kultūra

Biedrība “Pērses krasts” sadarbībā ar Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuvi un novadpētniecības platformu Historia.lv rīko novadpētnieku semināru “Vietvārdi, to nozīme, vākšanas un lokalizācijas metodika, publicēšana Historia.lv”. Seminārs Kokneses tūrisma informācijas centrā notiks 18. augustā pulksten 14, ierašanās un reģistrācija – no pulksten 13.30.

Seminārā vēsturnieka Valtera Grīviņa vadībā iepazīsimies ar vietvārdiem, to kopām un kategorijām; uzzināsim par ilgmūžīgajiem un īslaicīgi pastāvošajiem vietvārdiem; noskaidrosim svarīgāko, kas jāzina, sākot vietvārdu vākšanu; pievērsīsimies publicētajiem un nepublicētajiem dokumentārajiem (īpašu vērību veltot vēsturiskajām kartēm un plāniem) un citiem rakstītajiem avotiem, kuros meklēt senos vietvārdus. Tāpat ieskatīsimies noderīgākajās digitālajās brīvpieejas datu bāzēs. Ar praktiskiem piemēriem iepazīsim lauka darba un teicēju intervēšanas ABC, kā arī iegūtā materiāla apstrādes metodes. Noslēgumā apgūsim, kā publicēt jūsu savāktos vietvārdus brīvpieejas novadpētniecības platformā Historia.lv.

Vietvārdu jeb toponīmu nozīme novadpētniecībā ir grūti pārvērtējama – tie ir daudzslāņaini tautas vēstures, ģeogrāfijas, valodas un kultūras avoti, kuri saglabā ne tikai vārdus, kādos mūsu senči nosaukuši savas tuvākās apkārtnes zīmīgās vietas, bet arī vēstī par sava laika personvārdiem, sabiedrības sociālo struktūru, etnoģenēzi un migrācijām, saimniecisko dzīvi, apdzīvotību, senajiem amatiem, reliģiju, tautas tradīcijām.

Vietvārdi – upju, strautu, ezeru, mājvietu, tīrumu, pļavu, koku, pakalnu, mežu, ceļu, krogu, dzirnavu, pārceltuvju un citu vietu nosaukumi – veido mentāli telpisku saikni, kas šodienu savieno ar pagātni, tie ir daļa no saknēm, kas mūs saista ar iepriekšējām paaudzēm, atdzīvina un piepilda apkārtējo ainavu ar kultūrvēsturisku jēgu.

Atšķirībā no materiālajiem kultūrvēsturiskās ainavas elementiem, tādiem kā pilskalni, senkapi, muižas, zemnieku sētas un tamlīdzīgi, mazāk zināmu vietvārdu saglabāšanās ir tieši atkarīga no nemateriālā mutvārdu mantojuma pēctecības, bet tā 20. gsadsimta otrās puses un 21. gadsimta sociāli ekonomisko un demogrāfisko norišu ietekmē daudzviet ir pārtrūkusi. Īpaši apdraudēti ir mikrotoponīmi – vietvārdi, kas radušies un tikuši lietoti kādā nelielā teritorijā, ierobežotā cilvēku lokā, parasti vienas zemnieku sētas vai sētu kopas tuvākajā apkārtnē.

Valodnieki, folkloristi un novadpētnieki kopš 19.gadsimta beigām ir savākuši visai daudz Latvijas vietvārdu. Diemžēl liela daļa valodnieku un reizēm arī novadpētnieku savākto vietvārdu nav precīzi lokalizēta dabā – tie piesaistīti tikai pagastam, ciemam vai labākā gadījumā – mājai, kurā dzīvojis teicējs. Attiecīgajam ģeogrāfiskajam objektam dabā nepiesaistīts vietvārds ir noderīgs valodnieciskiem pētījumiem, taču tas ir zudis kā pastāvoša vai potenciāla, savu stāstu vēstoša un uzturoša kultūrvēsturiskās ainavas daļa, vietējās identitātes veidotājs un glabātājs. Vienīgais veids, kā “atdzīvināt” dokumentētus, bet nelokalizētus, kā arī atrast vēl nepierakstītus vietvārdus, ir atbilstošā kvalitātē veikts darbs ar teicējiem.

Dalība seminārā ir bez maksas.

Reģistrācija pasākumam: https://forms.gle/m4RzXwQd5FPeCk499

Pasākuma norises vieta: Kokneses Tūrisma informācijas centrs, 1905.gada iela 7, Koknese.

Pasākums tiek rīkots īstenotā projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/067/23 “Esi aktīvs – piedalies” ietvaros. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Vairāk informācijas: biedrības “Pērses krasts” vadītāja Ita Lejiņa mob. +371 29119882, e-pasts; misijakoknese@gmail.com

Historia.lv redaktors Valters Grīviņš, redakcija@historia.lv, +371 29151826.