atkritumu glabāšana

Aizkraukles novada dome nolēma pagarināt 2018. gada 31. jūlija līgumu ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO” līdz 2024. gada 31. janvārim, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nepārtrauktību Jaunjelgavas apvienības iedzīvotājiem.

Viena no pašvaldības funkcijām ir organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā. 2018. gada 31. jūlijā Jaunjelgavas novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, saskaņā ar kuru SIA “Vidusdaugavas SPAAO” bijušā Jaunjelgavas novada teritorijā veica sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un nodošanu apglabāšanai vai kompostēšanai. Līgums tika noslēgts uz pieciem gadiem un beidzās šī gada 31. jūlijā. Šī gada 31. decembrī līgums par atkritumu apsaimniekošanu beigsies arī Neretas apvienībai.

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aizkraukles novadā” paredz, ka no 2024. gada 1. jūnija Aizkraukles novada teritorija tiek iedalīta trijās atkritumu apsaimniekošanas zonās, tajā skaitā vienu zonu veidos Neretas apvienības un Jaunjelgavas apvienības teritorija (Mazzalves, Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasti, Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Jaunjelgavas, Sērenes, Seces, Staburaga un Sunākstes pagasti), un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus šajā zonā nodrošinās viens pakalpojuma sniedzējs. Kurš tas būs, pagaidām nav zināms. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu novada pašvaldībai atkritumu apsaimniekotājs būs jāizvēlas publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Normatīvie akti paredz, ja pašvaldība līdz atkritumu apsaimniekošanas līguma termiņa beigām nav noslēgusi jaunu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, tā līdz jauna līguma noslēgšanai var turpināt sadarbību ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc pamatlīguma termiņa beigām.

Lai šobrīd nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nepārtrauktību, tika vērtēta iespēja pagarināt noslēgto līgumu ar “Vidusdaugavas SPAAO”, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma normas. Dome nolēma, ka līdz 2024. gada 31. janvārim Jaunjelgavas apvienības iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās “Vidusdaugavas SPAAO”.