Sabiedrība Vēlēšanas
Pieteikšanās vēlēšanu iecirkņu komisijās

Aizkraukles novada pašvaldības Vēlēšanu komisija līdz 19. aprīlim pagarina pieteikšanos darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Pagarināta pieteikšanās iecirkņos:

 • 267 – Aizkraukles Kultūras centrs;
 • 268 – Aizkraukles novada Sporta centrs;
 • 271 – Jaunjelgavas Kultūras centrs;
 • 275 – Daudzeses pagasta pakalpojumu centrs;
 • 281 – Neretas Kultūras centrs.

Pieteikšanās izsludināta saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija”.

Aicinām vēlētājus, īpaši jauniešus, būt aktīviem un pieteikties darbam iecirkņu komisijās. Tieša dalība vēlēšanu norises nodrošināšanā ļaus ne tikai gūt vērtīgu pieredzi, bet arī stiprināt pilsonisko līdzdalību.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

 • reģistrētām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 • ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
 • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapa ir pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē.

Pieteikums iesniedzams elektroniski, parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot e-pastā: vk@aizkraukle.lv vai iesniedzot klātienē kādā no Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriemAizkraukles novada apvienību pārvaldēmSkrīveru pagasta pārvaldē vai pagastu pakalpojumu centriem līdz 2024. gada 19. aprīlim.

Pieteikumā jānorāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk, kandidāta apliecinājums, ka viņš piekrīt savas personas datu apstrādei un apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā. Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātie vēlēšanu iecirkņi pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē.