Interreg logo LAtvija - Lietuva

2019. gada pasākumu plāns Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “LLI-296 Pārrobežu novadu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot mazāk attīstīto teritoriju attīstības potenciālu”/Potenciāla attīstība.

Mēnesis Pasākums
Marts Projekta darba grupas sanāksme
Jūnijs Ģimeņu sporta diena Biržos
Augusts Jauno trenažieru un jaunā bērnu rotaļu laukuma atklāšana

 

*Jaunā bērnu rotaļu laukuma atklāšanas laiks var būt mainīgs.

Augusts-Septembris Apmācības/prakses pasākumi iedzīvotājiem ( 3 semināri un 1 praktiskā apmācība)
Septembrī Projekta Noslēguma pasākums Aizkrauklē

 

Sīkāka informācija sekos!

Kopējās projekta izmaksas ir 177 839,95 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 151 163,96 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018-30.11.2019

Projekta vadošie partneri: 

Biržų rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 38, Biržai, Lietuva  

 

Plašāka informācija par projektu:

Latviešu valodā - https://www.aizkraukle.lv /lv/projekts/parrobezu-novadu-iedzivotaju-dzives-apstaklu-uzlabosana-veicinot-mazak-attistito-teritoriju-attistibas-potencialu

Angļu valodā - https://www.aizkraukle.lv /en/projects/improvement-living-conditions-cross-border-region-unlocking-potential-deprived-communities-and-territories

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros.

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv