Dome
darbu sāks komunikācijas nodaļa

No šī gada 1. marta Aizkraukles novada pašvaldībā darbu sāks Komunikācijas nodaļa – tā izveidota, apvienojot līdzšinējo Sabiedrisko attiecību nodaļu un Uzņēmējdarbības atbalsta centru. Jauno nodaļu vadīs tagadējais Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Arvis Upīts.

Aizkraukles novada dome nolēma apvienot abas struktūrvienības, kas veica līdzīgus uzdevumus, izveidojot vienu Komunikācijas nodaļu. Šī nodaļa turpmāk gan komunicēs ar sabiedrību, gan nodrošinās atbalstu novada uzņēmējiem, veicinot arī uzņēmēju un pašvaldības sadarbību.

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Gvido Liepiņš informē, ka Uzņēmējdarbības atbalsta centrs savulaik tika izveidots par projekta līdzekļiem, bet tagad šis projekts ir noslēdzies. Pašvaldība arī turpmāk vēlas saglabāt atbalsta iespējas uzņēmējiem, bet pašreizējā veidolā šis darbs nav tik efektīvs. Tāpat arī līdz šim Uzņēmējdarbības atbalsta centra darbinieces apjomīgākos uzdevumus īstenoja ciešā sasaistē ar Sabiedrisko attiecību nodaļu, līdzšinējā sadarbība bijusi kā vienotā struktūrā ‒ uzņēmējdarbības speciālistes veic mārketinga komunikāciju ar novada uzņēmējiem, kas ir arī viena no Sabiedrisko attiecību nodaļas mērķauditorijām, it īpaši pēc novada mobilās lietotnes ieviešanas.

Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālisti aktīvi komunicē ar uzņēmējiem, aicinot sadarboties ar pašvaldību, palīdzot apgūt mārketinga komunikācijas elementus, izstrādāt piedāvājumus lietotnei, tostarp arī vizuālo identitāti, nepieciešamības gadījumā pat sniedzot atbalstu elektroniskā paraksta lietošanas uzsākšanā. Tāpat nodaļas darbinieki aktīvi iesaistās uzņēmēju sanāksmju atspoguļošanā, Uzņēmēju dienu sagatavošanā un citās aktivitātēs. Līdz ar vienotas nodaļas izveidošanu pašvaldībai būs iespēja nodrošināt vienotu komunikācijas procesu un palielināt tā efektivitāti.

Jaunajā nodaļā darbinieku skaits būs mazāks nekā līdz šim abās nodaļās kopā. Jau pagājušā gada nogalē, uzsākot reorganizācijas procesu, Aizkraukles novada dome nolēma par vienu vakanto amata vietu samazināt Sabiedrisko attiecību nodaļas, kā arī par 0,5 slodzēm – Uzņēmējdarbības atbalsta centra amata vienību skaitu. Tāpat Pļaviņu apvienības pārvaldes tirgus pārvaldnieka amata pusslodze pievienota Komunikācijas nodaļai, izslēdzot to no Pļaviņu apvienības pārvaldes štatu saraksta, jo šo darbu veic uzņēmējdarbības speciāliste.