Dome Jauniešiem Izglītība
skolēnu darbs vasarā

Lai koordinētu un nodrošinātu pārskatāmu skolēnu vasaras nodarbinātības organizēšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā 2023. gada vasaras brīvlaikā, pašvaldība apstiprinājusi noteikumus, kuros iekļauti gan nodarbināto izvēles, gan citas nianses skolēnu darba organizēšanā. Plānots, ka sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras projektu Aizkraukles novada pašvaldībā un tās iestādēs šovasar varēs strādāt 133 jaunieši.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktīvās nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” iesaistījusies arī Aizkraukles novada pašvaldība, budžetā ieplānojot līdzekļus jauniešu darbavietām vasaras periodā. Savukārt, lai nodrošinātu pārskatāmu un godīgu skolēnu vasaras nodarbinātības aktivitāšu organizēšanu, pašvaldība izstrādājusi un dome apstiprinājusi skolēnu vasaras nodarbinātības organizēšanas noteikumus, kuri stājās spēkā šī gada 17. martā.

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš informē, ka šie noteikumi izstrādāti arī saistībā ar to, ka parasti darbam vasaras brīvlaikā piesakās vairāk skolēnu nekā ir darbavietu, līdz ar to gan bērniem, gan vecākiem rodas jautājumi: kāpēc darbs piedāvāts tieši šim pretendentam? Lai nodrošinātu godīguma principu, tika ieviesti kritēriji, uz kuriem pamatojoties, skolēniem arī tiks piedāvātas darbavietas vasaras brīvlaikā. Tāpat Aizkraukles novada pašvaldības iestādēs iepriekš bijušas teritorijas, kur darbavietas skolēnu vasaras nodarbinātības projektā netika aizpildītas, līdz ar to kopēji kritēriji varētu palīdzēt sakārtot situāciju.

Kopā Aizkraukles novada pašvaldības dibinātajās iestādēs šovasar skolēniem tiks nodrošinātas 133 darba vietas. Skolēni tiek nodarbināti uz pilnu amata likmi, nodrošinot valstī noteikto minimālo darba algu – 620 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pusi šīs summas nodrošinās no NVA dotācijām, otru pusi maksās no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu NVA sadarbībā ar darba devējiem īstenos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Valsts līdzfinansētajās darbavietās strādāt varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Skolēni, kuri vēlas strādāt Aizkraukles novada pašvaldībā un tās iestādēs, no 20. marta līdz 31. martam jāpiesakās pašvaldībā. Pieteikumam jāpievieno ne vien nolikumā norādīties dokumenti, tajā skaitā saskaņojums ar vecākiem vai likumisko pārstāvi par piedalīšanos Aizkraukles novada pašvaldības skolēnu 2023. gada vasaras nodarbinātības pasākumā, bet arī  jānorāda teritorija (apvienība vai pagasts), kurā vēlas strādāt.

Pieteikumus var iesniegt:

  • klātienē Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  • sūtot pa pastu, adresētu Aizkraukles novada pašvaldībai, adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads;
  • sūtot elektroniski e-pastā aizkraukle@pakalpojumucentri.lv.

Skolēnu pieteikumus, kuri būs pieteikušies darbam Aizkraukles novada pašvaldībā un tās iestādēs, līdz 14. aprīlim atklāta konkursa kārtībā izvērtēs speciāli šim mērķim izveidota komisija. Vērtēšanas kritērijos iekļautas ne vien vispārīgās prasības, piemēram: skolēns ir deklarēts Aizkraukles novadā, sasniedzis vismaz 15 gadu vecumu, mācās vispārējas, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, bet pretendentam jāiesniedz arī īsa motivācijas vēstule par vēlmi piedalīties skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Priekšroka strādāt vasarā tiks dota bērniem no daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības, kā arī skolēnam, kurš aktīvi veicis brīvprātīgo darbu Aizkraukles novadā 2022. gadā.

Komisijas vadītājs par pieņemto lēmumu informē skolēnus vai viņu likumiskos pārstāvjus, nosūtot informāciju uz skolēna pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Tiem skolēniem, kuri būs pieteikušies darbam pašvaldībā, tāpat pašiem būs jāreģistrējas arī NVA sistēmā, kur skolēnu pieteikšanos dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā plānots uzsākt maija pirmajā nedēļā. Pieteikties dalībai pasākumā skolēni varēs elektroniski – aizpildot pieteikuma anketu NVA tīmekļvietnē. Jauniešiem, kuri nebūs ieguvuši darbavietu pašvaldībā, būs iespēja pretendēt darbam kādā citā uzņēmumā, kas būs iesaistījies šajā projektā.