SIA ES&ME pārstāve
SIA “ES&ME” vadītāja Dace Elza Druva. Foto: Kārlis Ieviņš

Aizkraukles novada pašvaldības izsludinātajā biznesa ideju pieteikumu konkursā “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2022!” saņemti 15 pieteikumi. Vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt piecas biznesa attīstīšanas vai uzsākšanas idejas, piešķirot to īstenošanai no 3000 līdz 5000 eiro lielas naudas summas.

Konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā!” būtība ir sniegt pašvaldības atbalstu fizisku un juridisku personu biznesa ideju realizācijai, motivējot iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai Aizkraukles novadā. Konkursa īstenošanai šajā gadā atvēlēti 20 000 eiro no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Viena projekta maksimālais atbalsta apjoms ir līdz 5000 eiro, minimālais atbalsta apjoms netiek noteikts.

Līdz šī gada 29. aprīlim pieteikumu konkursam varēja iesniegt fiziska vai juridiska persona, kurai ir biznesa ideja un kura plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

Aizkraukles novada uzņēmējdarbības speciāliste Baiba Kellere stāsta, ka šoreiz konkursam iesniegti 15 pieteikumi. Uzklausot katra pretendenta prezentāciju un idejas izklāstu, vērtēšanas komisija vienbalsīgi lēma atbalstīt piecu pretendentu ieceres. Aizkraukles novada dome 19. maija sēdē akceptēja komisijas izvēli.

Pretendenti, kuru biznesa ideju īstenošanai piešķirts pašvaldības finansējums:

  • 5000 eiro atvēlēti SIA “ES&ME”, kura varēs īstenot ieceri par “Kempinga pie Daugavas” Jaunjelgavā attīstību;
  • finansējumu 3745 eiro saņems SIA “Barvedis”, lai īstenotu ideju par bezalkoholisko dzērienu ražošanas attīstību Aizkrauklē;
  • 3630 eiro iecerei par zobu higiēnista pakalpojumu sniegšanu Neretas pagastā saņems Santa Markune;
  • finansējums 3613 eiro apmērā piešķirts Kristiānai Kreitālei, lai Pļaviņās varētu ražot veselīgus konditorejas izstrādājumus.
  • lai Aizkrauklē varētu atvērt pēdu un nagu aprūpes kabinetu, pašvaldības atbalstu 3000 eiro iegūs arī Elfa Sekace.

Ziņu par piešķirto finansējumu un laba vēlējumus ieceru īstenošanai uzņēmēji saņēma 21. maijā uzņēmēju godināšanas pasākumā Aizkraukles novada sporta centrā.

Sveicam konkursa uzvarētājus, vēlam izdošanos un veiksmīgu biznesa attīstību!