Vietalvas pagasts Projektu aktualitātes
Pašvaldības ēkai Vietalvā uzlabos energoefektivitāti

Apstiprināts Aizkraukles novada pašvaldības projekts Nr. 4.2.2.0/21/A/092 “Pašvaldības struktūrvienību ēkas “Pagastmāja”, Vietalvā, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, energoefektivitātes paaugstināšana”, kas 2021. gada nogalē tika iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas atbalsta saņemšanai. Ēkai paredzēts atjaunot jumtu, siltināt un atjaunot apkures sistēmu.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu ēkā “Pagastmāja” Vietalvā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un Aizkraukles novada pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, ūdens uzsildi, veicot ēkā energoefektivitātes pasākumus.

Projektā ēkai paredzēts atjaunot jumtu, ēku siltināt un veikt apdares darbus, nomainīt logus un durvis, atjaunot apkures sistēmu, uz jumta izbūvēt solāro sistēmu ūdens sildīšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 358 842,76 eiro, no kurām 85 procenti jeb 298 661 eiro ir ERAF līdzfinansējums, 3,75 procenti jeb 13 176,22 eiro – valsts budžeta dotācija, 47 005,54 eiro – pašvaldības finansējums.

Projekts jārealizē līdz 2023. gada 31. decembrim.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds