Dome Neretas pagasts Sabiedrība
iedzīvotāji

Aizkraukles novada pašvaldības vadība un nodaļu vadītāji 5. decembrī tikās ar Neretas puses iedzīvotājiem. Sarunās pašvaldības pārstāvji uzsvēra, ka pašvaldība un iedzīvotāji ir sadarbības partneri, savukārt cilvēki vēlējās noskaidrot jautājumus, kas saistīti ar ceļu uzturēšanu un Neretas puses attīstību.

Ar iedzīvotājiem Neretā tikās Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, viņa vietnieki Andris Zālītis un Dainis Vingris, pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš un viņa vietnieks Kaspars Sniedzītis, Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Arvis Upīts un vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Vectirāne, Neretas apvienības pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs un citi. Iedzīvotāji tika informēti par novada attīstības un nākamajā gadā plānotajiem darbiem.

Neretas puse var lepoties ar stabiliem uzņēmumiem, te ir arī daudz jaunu un darbīgu jauno uzņēmēju, kuri izmanto dažādas atbalsta programmas, lai attīstītu savu biznesu. Arī Aizkraukles novada pašvaldība piedāvā iesaistīties līdzdalības projektos, paredzot atbalstu gan biedrību, gan jauno uzņēmēju iniciatīvām.

Apliecinājums Neretas puses uzņēmumu varēšanai ir arī fakts, ka konkursa “Gada uzņēmējs Zemgalē 2022” laureātu vidū mazo uzņēmumu grupā bija arī zemnieku saimniecība “Ģēģeri” no Neretas. Tā kā pasākumā Rundāles pilī zemnieki nevarēja ierasties, balvu viņi saņēma tikšanās laikā Neretā.

Izpilddirektors Uldis Riekstiņš uzsvēra, ka, plānojot budžetu un paveicamo, mēģina saglabāt izlīdzināto principu, bet, lai novada attīstība būtu līdzsvarota, nepieciešama iedzīvotāju iniciatīva. Pašvaldības galvenais uzdevums ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, un, lai nodotu savu vēstījumu, iedzīvotāji var izmantot arī sociālos tīklus, – uzsvēra Kaspars Sniedzītis. Protams, ikviens gatavs uzklausīt ne tikai sliktās lietas, bet drīkst teikt arī labo.

Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane informēja par paveiktajiem un plānotajiem darbiem. Neretas apvienībā plānota ūdenssaimniecības sakārtošana, tāpat tiek veidota sadarbība ar kaimiņu novadiem, paredzot Sēlijas vēsturiskā mantojuma atjaunošanu, kā arī sadarbības projektos ar Lietuvas pašvaldībām ir iecere sakārtot ceļus un attīstīt tūrisma jomu.

Neretas apvienības pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs informēja, ka nākamgad pašvaldība cer iegādāties Sudmalu saliņu. Te paredzēta parka infrastruktūras atjaunošana, laivu piestātnes izbūvēšana, Strūves punkta iekārtošana. Neretas pusē plānotie darbi ir arī ietves sakārtošana Pilskalnē, sporta angāra siltināšana Ērberģē, ūdenssaimniecības sistēmas iekārtu remonts Zalvē.

Iedzīvotāji vēlējās noskaidrot atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem, piemēram, graustu sakārtošanu, ceļu un ielu uzturēšanu un remontiem, ceļu sakārtošanu pēc mežistrādes darbiem. Iedzīvotāji interesējās, vai un kā plānots domāt par dzīvojamo fondu jaunajām ģimenēm? Viena no iespējām, kuru plāno izmantot arī Aizkraukles novada pašvaldība, ir iesaistīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dzīvokļu programmā laukiem. Pašvaldībai jāizveido dzīvokļu rinda un jāaicina attīstītājs, kurš iesaistīsies šādā konkursā.

Iedzīvotāji izteica arī ierosinājumu, ka biežāk vajadzētu rīkot lielgabarīta atkritumu savākšanu, izteica bažas un uzdeva jautājumus par Sēlijas poligona izveidi.

Viens no iedzīvotāju ierosinājumiem, kas izskanēja, ir maksāt stipendiju medmāsām, kuras pēc studijām vēlētos atgriezties un strādāt Aizkraukles novadā. Šādi varētu motivēt arī jaunos pedagogus, kuru trūkumu izjūt teju ikvienā skolā. Andris Zālītis un Evija Vectirāne skaidroja, ka priekšlikums jau pamazām tiek ieviests dzīvē – nākamajā gadā pašvaldība apkopos informāciju par tās iestādēs nepieciešamajiem speciālistiem un vajadzības gadījumā veidos sadarbību ar studentiem, kuri būtu gatavi saņemt novada stipendiju un apņemtos pēc studijām vairākus gadus strādāt Aizkraukles novadā. Jaunie saistošie noteikumi par novada stipendiju piešķiršanu stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī.

Viena no problēmām Neretā, kā daudzviet citur, ir automašīnu vadītāji, kuri apdzīvoto vietu centros rīko “drifta” paraugdemonstrējumus. Pašvaldības vadība izteica ierosinājumu, ka Neretā vajadzētu atjaunot policista palīga štata vietu, lai uzturētu kārtību.

Nākamā Aizkraukles novada pašvaldības vadības tikšanās ar iedzīvotājiem plānota 16. janvārī pulksten 17.30 Pļaviņās.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Neretā