Dome
aktualizēts investīciju plāns

Aizkraukles novada pašvaldība informē, ka 2024. gada 16. maija domes sēdē tika pieņemts lēmums "Par Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.– 2028. gadam investīciju plāna aktualizāciju".

Ar aktualizēto investīciju plānu iespējams iepazīties Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Pašvaldība – Attīstība – Attīstības plānošanas dokumenti – Aizkraukles novada attīstības programma 2021.–2028. gadamInvestīciju plāns.