Jaunjelgava Koknese Projektu aktualitātes
Vizuālais noformējums projekta publicitātei

Īstenojot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Jaunjelgavā veikta vēsturiskā izpēte un Koknesē notiek laivu piestātnes izbūves darbi.

Koknesē šajā pavasarī atsākusies laivu piestātnes izbūve, būvniecības darbus veic SIA “ROYAL BŪVE”. Līdz darbu pabeigšanai teritorija ir iedzīvotājiem norobežota. Šajā vasarā laivu piestātni varēs izmantot laivotāji un citi interesenti, jo piestātnes izbūve pilnībā tiks pabeigta un nodota ekspluatācijā līdz šī gada 30. jūnijam.

Jaunjelgavā tika veikta vēsturiskā izpēte par dzīvi Daugavas ielejas krastos Jaunjelgavas pilsētā (no 1450. gada) un Staburaga pagastā (no 1800. gada), tika iegūtas vēsturiskās liecības par reljefa izmaiņām Jaunjelgavas teritorijas Daugavas krastiem. Ar vēsturiskās izpētes materiāliem iespējams iepazīties Aizkraukles novada pašvaldības bibliotēkās – Jaunjelgavā, Koknesē, Aizkrauklē, Pļaviņās, Skrīveros un Neretā, kā arī tūrisma informācijas centrā Koknesē un tūrisma informācijas punktā Jaunjelgavā.

Digitāli vēsturiskā apkopojuma materiālu iespējams aplūkot: - www.aizkraukle.lv izvēloties soļus – Pašvaldība – Projekti – Aktuālie projekti – Aktuālie Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekti – Projekts Nr. LLI-474, “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi” (Living Rivers)” – “Vēstures izpēte par “Dzīve Daugavas ielejas krastos Jaunjelgavas pilsētā (no 1450. gada) un Staburaga pagastā (no 1800. gada), Daugavas krasta reljefs”; - www.visitaizkraukle.lv sadaļā – Aktualitātes.

Darbi tika veikti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-474 “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi” (Living Rivers) ietvaros. Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši (2021. gada 1. janvāris līdz 2022. gada 31.decembris). Kopējais partneru projekta budžets ir 590 149,67 eiro, tajā skaitā 501 627,21 eiro -Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.