Drošība Pļaviņas Vide
oranžais

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests brīdina: no 10. janvāra pulksten 13.30 līdz 12. janvāra pulksten 14 plūdu briesmu dēļ Pļaviņās noteikts oranžais brīdinājums, kas nosaka: esi gatavs pasargāt sevi un savu īpašumu.

Pļaviņu ūdenskrātuvē saglabājas paaugstināts ūdenslīmenis. Turpināsies vižņu blīvēšanās, ūdenslīmeņa svārstības un teritoriju applūšana. Gaidāms, ka šodien pie Jēkabpils tiks pārsniegtas ūdens līmeņa atzīmes, kas atbilst ļoti augstām jeb oranžajam brīdinājumam. Līdz ar to šajā apkārtnē applūdīs plašākas teritorijas.

Ūdenslīmenis 10. janvārī pulksten 12.50 Pļaviņās bija 1019 cm virs stacijas “0” jeb 72,43 m LAS, Zeļķos – 802 cm virs stacijas “0” jeb 77,38 m LAS; Jēkabpilī – 595 cm virs stacijas “0” jeb 80,64 m LAS.

Brīdinājuma līmenis:

 

 

X

 

ZAĻŠ

DZELTENS

ORANŽS

SARKANS

Hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami

Esi informēts!

Esi gatavs!

Rīkojies!

Oranžais brīdinājums nozīmē: esi gatavs pasargāt sevi un savu īpašumu. Iespējama īpašumu un transporta infrastruktūras applūšana. Var tikt traucēta elektroenerģijas un ūdens piegāde, telekomunikāciju sakari. Iespējams, būs nepieciešama evakuācija. Iedzīvotāji tiek aicināti neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudētajās teritorijās.

Plašāka informācija par hidroloģiskajiem apstākļiem pieejama hidro.meteo.lv. Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi.

Aktuālajai brīdinājumu informācijai sekojiet bridinajumi.meteo.lv/

Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112