Pļaviņas Sociālie pakalpojumi
īslaicīga aprūpe

No šī gada 1. jūnija sociālā aprūpes centra “Pļaviņas” struktūrvienībā “Dienas aprūpes centrs” Pļaviņās, Daugavas ielā 54, uzsākta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas īslaicīgā pakalpojuma sniegšana Aizkraukles novada iedzīvotājiem.

Dienas aprūpes centra pakalpojumus ir iespēja saņemt personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma cilvēkiem.

Dienas aprūpes centra mērķis ir atbalstīt mazaizsargāto iedzīvotāju grupas, sniegt viņiem psihosociālu atbalstu, attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt klientu interesi un iniciatīvu, iesaistoties dažādās aktivitātēs, kā arī nodrošināt klientam iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.

Dienas aprūpes centrā var saņemt šādus pakalpojumus:

  • higiēnas pakalpojumus – veļas mazgāšanu un mazgāšanos dušā,
  • fizioterapeita konsultāciju un nodarbības,
  • sociālā darbinieka konsultāciju,
  • atstāt savu piederīgo, kuram nepieciešama sociālā aprūpe, speciālistu uzraudzībā (šajā pakalpojumā paredzēta arī klienta ēdināšana).

Pakalpojumi tiek sniegti darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 16.30.

Maksa par astoņu stundu uzturēšanos dienas centrā (kopā ar ēdināšanu) ir 17,95 eiro, pirmreizēja fizioterapeita konsultācija – 14,47 eiro, individuāla nodarbība ar fizioterapeitu (30 minūtes) – 12,18 eiro, hidroterapija masāžas vannā (30 minūtes) – 19,80 eiro. Savukārt par dušas vienas reizes izmantošanu jāmaksā 3,91 eiro, par veļas mazgāšanu un centrēšanu (bez pulvera un mīkstinātāja) – 3,01 eiro.

Sīkāku informāciju par pakalpojuma saņemšanu var iegūt, zvanot pa tālruni +371 28684440.