Pļaviņas Kultūra
deju kolektīvs

2. decembrī Pļaviņu kultūras centrā notika vidējās paaudzes deju kolektīvu "Vidupe" 15 gadu jubilejas koncerts “Trīssolis līdz pilngadībai”.

Koncerts aizrāva ar skaistu deju horeogrāfiju, mūziku, tautastērpiem, raitu deju soli, smaidiem dejotāju sejās un jauku noskaņojumu. Tajā piedalījās arī deju kolektīvs “Pēda” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Pēda” no Aizkraukles, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzēse” no Skrīveriem, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kodols” no Jaunjelgavas, Pļaviņu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Daugaviņa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Amizieris” no Preiļu novada.

Deju kolektīva vadītājs Jānis Reiters, kurš “Vidupi” vada kopš tās dibināšanas, saņēma Aizkraukles novada pašvaldības Pateicības rakstu par ieguldījumu tautas deju tradīcijas saglabāšanā novadā. Viņa vadībā kolektīvs vienmēr aktīvi iesaistījies Pļaviņu pilsētas un novada kultūras dzīves norisēs, koncertējis arī citos Latvijas novados, savā pastāvēšanas laikā ir bijis visu Vispārējo latviešu dziesmu un Deju svētku dalībnieks. Jāņa Reitera darba mērķis vienmēr ir vērsts uz deju kolektīva kopdejošanas tradīcijas saglabāšanu un attīstību, par ko liecina arī valsts mēroga skatēs saņemtie augstākie novērtējumi.

Deju kolektīva