Aizkraukle Tūrisms
HES

Divas nedēļas, no 2. līdz 17. aprīlim, Aizkrauklē bija skatāms neparasts skats – Pļaviņu HES atvērtie ūdens pārgāznes aizvari. Šo unikālo ainu brauca lūkot cilvēki no visas Latvijas, arī mēs, pašvaldības darbinieki, ik pa laikam saņēmām citu Latvijas novadu iedzīvotāju jautājumus: vai vēl vaļā, varam braukt lūkot? Pēc uzņēmuma “Latvenergo” veiktajām aplēsēm, šo skatu divās nedēļās apskatīja apmēram 15 tūkstoši cilvēku.

Pļaviņu hidroelektrostacijā ūdens pietecei pārsniedzot elektroenerģijas ražošanā izmantojamo ūdens daudzumu, 2. aprīlī tika atvērti divi ūdens pārgāznes aizvari. Tas tiek darīts, lai nepieļautu dambju pārplūšanas risku, šogad šāds process notika visās Daugavas HES.

Pašvaldībā šo divu nedēļu laikā ik pa laikam saņēmām cilvēku jautājumus, vai pārgāznes aizvari vēl vaļā un tos var braukt lūkot? Jautātāji bija gan no Aizkraukles un tuvākajiem novadiem, gan no Rīgas, Talsiem, Kuldīgas, Alūksnes un citām vietām.

A/S “Latvenergo” komunikācijas projektu vadītāja Ilvija Līvmane informē, ka Pļaviņu HES aizvari pēdējo reizi ļoti īslaicīgi uz dažām stundām tika atvērti 2017. gada pavasarī, bet līdzīgā apjomā un ilgumā tas tika veikts 2013. gadā.

Uzņēmuma “Latvenergo” pārstāve atklāja vēl dažus interesantus faktus:

  • Šogad caur Pļaviņu HES aizvariem to atvēršanas periodā tika izlaisti aptuveni 514 miljoni kubikmetru ūdens.
  • Pēc veiktajām aplēsēm, kas iegūtas, izmantojot videokameru materiālus, aptuvenais apmeklētāju skaits, kas divu nedēļu laika posmā vēroja atvērtos Pļaviņu HES aizvarus, bija ap 15 000.
  • Šis gads ieies vēsturē kā astoņpadsmitais kopš Pļaviņu HES izbūves, kad ūdens pietece pārsniegusi 3000 kubikmetrus sekundē. Šī gada pavasara palu pieteces maksimums bija 10. aprīlī, ūdens apjomam sasniedzot 3443 kubikmetrus sekundē.
  • Kopš 1966. gada ir bijuši tikai četri gadi, kad pietece pārsniegusi 4000 metrus sekundē, un vēsturiski lielākā fiksēta 1981. gadā (4530 m3/s). Lielākā pietece Daugavā ir novērota 1931. gadā, kad tā sasniedza 8380 kubikmetrus sekundē.

16. aprīlī Pļaviņu HES bija atvērts tikai viens pārgāznes aizvars, bet pirmdien, 17. aprīlī, tas tika aizvērts.