jaunieši apglezno

Grupa Pļaviņu apvienības jauniešu piedalījās Aizkraukles novada izsludinātajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, iesniedzot savu projekta ideju ar nosaukumu “Māksla vieno”, un ieguva atbalstu Pļaviņu jauniešu iniciatīvu centra “Ideja” aizmūrēto logu aiļu apgleznošanai.

Projekta mērķis bija iesaistīt Pļaviņu pilsētas jauniešus sev tīkamas dzīves vides veidošanā, noorganizējot skiču konkursu par tēmu “Bērnība”, un labākos darbus uzgleznot uz "Idejas" ēkas aizmūrēto logu ailām. Noorganizētajā skiču konkursā tika iesūtītas piecas skices, no kurām par uzvarētāju tika atzīts Agates Mežmales iesūtītais domu lidojums, kas tapa vienā loga ailā. Savukārt otrās ailas apgleznošanā iesaistījās paši projekta īstenotāji, kopīgi radot darbu ar nosaukumu "Pasaule bērna acīm".

Paldies visiem skiču konkursa dalībniekiem! Paldies arī jauniešiem Rolandam Paļugam, Alitai Paļugai, Loretai Paļugai, Elijai Muceniecei un Justīnei Riekstiņai, kuri īstenoja projektu. Ar šo projektu kopā padarījām Pļaviņu bērnu un jauniešu centru ēku krāšņāku, jautrāku un piesaistošāku. Lai šis objekts sniedz iepriecinājumu gan jauniešiem, gan pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem!

Projekta īstenošanai no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta tika piešķirti 137,23 eiro.

Daiga Rūtiņa

Vadītāja
daiga.rutina [at] aizkraukle.lv