Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.9.3.1.1/19/I/030 “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā” ietvaros 2020. gada jūnijā tika pabeigti darbi telpu atjaunošanai grupu dzīvoklī Aveņu ielā 2-2, Vietalvā, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, kas tiek paredzēts personām ar garīga rakstura traucējumiem, bet 2020. gada augustā tika pabeigti darbi telpu atjaunošanai Dienas aprūpes centrā, Lielā ielā 37, Pļaviņās, kas tiek veidots personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Būvdarbus veica SIA “Velve-AE”. Būvdarbu izmaksas sastādīja 74 538.46 EUR.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 115 243.51 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums sastāda 85 % jeb 97 956.98 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3.75   % jeb 4 321.63 EUR, pašvaldības finansējums 11.25 % jeb 12 964.90 EUR.

Vēl projekta ietvaros plānots aprīkot grupu dzīvokli ar mēbelēm un sadzīves iekārtām ikdienas vajadzībām. Dienas aprūpes centrā paredzēts iegādāties mēbeles, datortehniku, interaktīvos ekrānus nodarbībām un attīstošas spēles.

eraf logo

Olita Znotiņa

Vecākā projektu vadītāja
olita.znotina [at] aizkraukle.lv