Projektu aktualitātes Tūrisms
Drauga karte "Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos"

Uzsākoties jaunajai tūrisma sezonai doties aizraujošā ceļojumā piļu un muižu parkos mudina Kokneses novada dome kopā ar sadarbības partneriem projekta "Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" ietvaros.

Lai gan pats projekts noslēdzas, tomēr projekta partneri ir parūpējušies, lai aizraujošais ceļojums piļu un muižu parkos turpinātos šajā tūrisma sezonā un sniegtos pāri oficiālajam tūrisma sezonas noslēgumam. Ceļotājiem ir nebijusi iespēja visu 2020.gadu iesaistīties piļu un muižu parku apmeklēšanā, izpildot dažus vienkāršus uzdevumus un savā īpašumā iegūstot īpašo "Drauga karti", kas ļaus baudīt virkni priekšrocību, piemēram, ekskursiju gida pavadībā bez maksas! Ar "Drauga kartes" saņemšanas noteikumiem un maršrutu aprakstu katra ceļotāja gaumei var iepazīties visitkoknese.lv mājas lapā sadaļā "Idejas atpūtai".

Projekta vadošais partneris bija Jelgavas novada pašvaldība, pārējie sadarbības partneri no Latvijas un Lietuvas bija Zemgales plānošanas reģions, Kokneses novada dome, Rokišķu Reģionālais muzejs un Pakrojas rajona pašvaldība.

Koknesē ar projekta finansējumu un Kokneses novada domes līdzfinansējumu īstenotas sekojošas aktivitātes:

 • Izbūvēts Pērses ūdenskrituma atveids un veikta teritorijas apzaļumošana;
 • Izgatavotas un uzstādītas 3 parka shēmas (kartes), 7 informācijas stendi un 12 virzienu norādes zīmes Kokneses parkā;
 • Veikta Kokneses parka dendroloģiskā inventarizācija;
 • Izgatavotas un uzstādītas šūpoles Kokneses parkā;
 • Noorganizēts ārpus sezonas pasākums “Veļu vakars Koknesē”.
 • Izveidoti trīs jauni kopīgi tūrisma maršruti (tostarp 5 paketes identificētajām mērķa grupām), kā arī “Drauga kartes” atlaižu piedāvājums;
 • Piecās valodās izstrādāti kopīgi reklāmas materiāli par jaunizstrādātajiem maršrutiem, tostarp brošūra 25 000 eksemplāru tirāžā, kas veidota kā vairāku atsevišķu materiālu pakete, iekļaujot 3D modeļa un animācijas programmu un pieejamību viedtālrunī, kā arī digitālas brošūras izmantošanai partneru un citu iesaistīto pušu interneta vietnē;
 • Apmācības parku apsaimniekotājiem;
 • Apmācības tūrisma nozares profesionāļiem;
 • Pieredzes apmaiņas vizītes uz partneru objektiem Lietuvā un Latvijā par piļu un muižu parku veicināšanas labo praksi;
 • Īsfilma par piedāvātajām iespējām jaunajā tūrisma maršrutā “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos”;
 • Noorganizētas žurnālistu vizītes Latvijas un Lietuvas žurnālistiem sadarbības partneru objektos;
 • Dalība tūrisma izstādēs Balttour (Rīga, Latvija) un Adventur (Viļņa, Lietuva).

Dažādi uzlabojumi un jauninājumi tūrisma objektu piedāvājumā veikti visos sadarbības partneru objektos, kā arī visiem partneriem sadarbojoties īstenotas vēl virkne aktivitāšu:

Projekts LLI-313 “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ ‘4SeasonsParks” tika īstenots ar mērķi – veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem.

Projektu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Projekta kopējās izmaksas: EUR 692 246,76,  ERAF finansējums EUR  588 409,75. Kokneses novada domes projekta budžets EUR 103 844,79 EUR Kokneses novada domes līdzfinansējums EUR 15 576,72

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Foto: Projekta publicitātes foto