Koknese Sabiedrība Vide
Gājēju promenādes un teritorijas labiekārtojuma skice.

Kokneses apvienības pārvalde izsludina publisko apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par gājēju promenādes izveidi no Kokneses Tūrisma informācijas centra līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai. Publiskā apspriešana paredzēta līdz 2023. gada 6. oktobrim. Iedzīvotāji aicināti iesūtīt viedokļus e-pastā: koknese@aizkraukle.lv vai iesniegt klātienē Melioratoru iela 1, Koknesē.

Mērķis: Izveidot gājēju promenādi no Kokneses Tūrisma informācijas centra līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai. Radīt ikvienam pieejamu, funkcionāli ērtu, drošu, un estētiski augstvērtīgu publisko ārtelpu. Mērķa sasniegšanai  teritorijā, kur bijuši vai vēl šobrīd ir esoši mazdārziņi, saskaņojot ar to apsaimniekotājiem, paredzēts atbrīvot no nekvalitatīvā apauguma, atstājot vērtīgos augļu kokus un krūmus.

Plānotie labiekārtojuma elementi:

 • gājēju promenāde ar betona bruģakmens segumu 4m platumā;
 • grants seguma gājēju celiņi laukuma iekšpusē;
 • betona bruģakmens seguma laukums izbraukuma kafejnīcas novietošanai;
 • velosipēdu novietnes;
 • teritorijas apgaismojums;
 • teritorijas videonovērošana;
 • atpūtas soliņi ar viedierīču EL uzlādes vietu;
 • dekoratīvi stādījumi;
 • dzeramā ūdens brīvas pieejas krāns;
 • atkritumu urnas;
 • atsevišķi labiekārtojuma elementi un informatīvi stendi.

Pielikums:

Agrita Vagoliņa

Vadītāja
agrita.vagolina [at] aizkraukle.lv