Sabiedrība Projektu aktualitātes Veselība
realizēti pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai

Aizkraukles novada pašvaldība īstenoja specifiskā atbalsta pasākuma Nr. 9.2.4.2 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 1. kārtas pasākumus, realizējot piecus projektus:

  1. "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Aizkraukles novadā", Nr. 9.2.4.2/16/I/023, līguma summa ‒ 161 619 eiro;
  2. "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavā un tās apkaimē", Nr. 9.2.4.2/16/I/022, līguma summa ‒ 119 209 eiro;
  3. "Koknese ‒ veselīgākā vide visiem", Nr. 9.2.4.2/16/I/019, līguma summa ‒ 114 896 eiro;
  4. "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņās un tās apkaimē", Nr. 9.2.4.2/16/I/091, līguma summa ‒ 105 397 eiro;
  5. "Pasākumi Skrīveru sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei", Nr. 9.2.4.2/16/I/082, līguma summa ‒ 63 454 eiro.

Projekta mērķis bija uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķis ir sasniegts pilnā apmērā.

Aizkraukles pilsētas teritorijā tika realizēts 1371 bezmaksas pasākums, Kokneses apvienības teritorijā ‒ 1117, Pļaviņu apvienības teritorijā ‒ 729, Skrīveru pagastā ‒ 1272, Jaunjelgavas apvienības teritorijā ‒ 1022.

Projekta realizācija tika uzsākta vēl pirms administratīvi teritoriālās reformas 2017. gadā un turpinājās līdz pat 2023. gada nogalei. Šo gadu laikā projektā īstenoti visdažādākie pasākumi, kas ļāvuši iedzīvotājiem iepazīties ar jauniem sporta veidiem, pavadīt laiku un integrēties kopējā sabiedrībā visām iedzīvotāju grupām, sekmējot projekta galvenā mērķa sasniegšanu ‒ veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Tika īstenotas slimību profilakses un veselības veicināšanas aktivitātes iedzīvotājiem. Slimību profilakses pasākumu pamatā bija lekcijas, semināri, diskusijas un praktiskas aktivitātes par daudzpusīgām veselības tēmām – onkoloģiju, sirds un asinsvadu slimību profilaksi, atkarību novēršanu un reproduktīvo veselību jauniešiem, bērnu emocionālo audzināšanu, psiholoģisko atbalstu aprūpētājiem, veselīga uztura pamatprincipiem, kustību, mākslas un mūzikas terapiju.

Veselības veicināšanas blokā tika iekļautas veselīga dzīvesveida veicināšanas nodarbības, dažādu sagatavotības līmeņu vingrošana, joga, nūjošana, aerobika, fitness, zumba, ciguns un tenisa apmācības. Tāpat lielu atsaucību guva nometnes bērniem, pasākumi uz slaloma kalna, ekskursijas, ģimenes dienas un arī ielu spēles.

Skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem bija pieejamas peldēt apmācības, iedzīvotājiem ‒ bezmaksas baseina apmeklējums, kā arī peldēšanas nodarbības sporta speciālista uzraudzībā.

Ar šīm aktivitātēm projekta plānošanas periods ir noslēdzies. Jauni pasākumi tiek plānoti ne agrāk kā 2025. gadā vai līdz brīdim, kad tiks izsludināta jauna atlases kārta projektu pieteikumiem. Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas komanda izsaka lielu pateicību visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās bezmaksas aktivitātēs, iesaistījās nodarbībās, izmantojot iespēju veicināt veselīgu dzīvesveidu, un sniedza atgriezenisko saiti.