Izglītība Uzņēmējdarbība
studenti gatavo Skrīveru gotiaņas

No 22. līdz 24. augustam Aizkraukles novadā viesojās ap 70 Rīgas Biznesa skolas pirmā kursa studentu, lai saliedēšanās pasākumos savstarpēji iepazītos un, izpētot uzņēmējdarbības vidi novadā, radītu jaunas idejas uzņēmējdarbības attīstībai novada teritorijā.

Studentus Skrīveros sagaidīja tūrisma organizatore Evita Jirjena. Jaunieši sadalījās divās grupās un pārmaiņus apmeklēja “Skrīveru mājas saldējumu”, kur par uzņēmuma darbību pastāstīja tā pārstāve Lelde Sotniece, un “Skrīveru pārtikas kombinātu”, kur tikās ar uzņēmuma saimnieci Baibu Lūsi. Atšķirībā no parastajām ekskursijām jauniešiem tika sniegta ar biznesu saistīta informācija, un viņi bija ļoti aktīvi, zinātkāri un uzdeva ar biznesu saistītus jautājumus. Pēc tam Aizkraukles kultūras centrā novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums prezentēja Aizkraukles novadu un atbildēja uz jauniešu jautājumiem.

Aizkraukles novada Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane stāsta, ka sadarbība ar Rīgas Biznesa skolu pastāv jau trīs gadus un vienmēr jaunā mācību gada ieskaņā tiek uzņemti pirmā kursa studenti, kuri ir entuziasma un ideju pilni sākt studijas un īstenot savas biznesa ieceres. Mācību gada sākums ir nevis 1. septembrī, bet jau agrāk, un tas vienmēr ir interesants un jaunos studentus saliedējošs. Studentu uzdevums ir iepazīt konkrēto teritoriju, sniegt savu skatījumu biznesa attīstībai, prezentēt biznesa idejas, plānot uzņēmējdarbības budžetu, un gan uzņēmējiem, gan pašvaldības pārstāvjiem ir interesanti dzirdēt viņu vērtējumu un uzklausīt dažādos viedokļus un idejas. Vienmēr kopā ar studentiem ir arī pasniedzējs Klaudio Rivera, kurš kopā ar Rīgas Biznesa skolu aizvadījis 10 darbīgus gadus un nesen apstiprināts skolas direktora amatā.

“Prieks par šo radošo izglītības iestādi, kur mācību procesā tiek izmantotas dažādas interesantas un netradicionālas metodes! Studenti citus gadus ir pētījuši Aizkraukles novada industriālo teritoriju attīstības iespējas, domājuši par Lielzalves muižas saglabāšanu un izmantošanu, par investīciju piesaisti. No savstarpējās sadarbības iegūst gan studenti, gan pašvaldība un uzņēmēji,” saka Ilona Kāgane.