Bebru pagasts Dome Sabiedrība
tikšanās ar iedzīvotājiem

15. aprīļa vakarā uz kārtējo tikšanos ar iedzīvotājiem pulcējās ap trīsdesmit Bebru pagasta iedzīvotāju.

Aizkraukles novada domi un pašvaldību pārstāvēja novada domes priekšsēdētāja vietnieki Dainis Vingris un Andris Zālītis, izpilddirektors Uldis Riekstiņš, Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne, deputāte Evija Vectirāne, Kokneses apvienības pārvaldes vadītāja Agrita Vagoliņa, Bebru pagasta pakalpojumu centra vadītāja un Iršu pagasta pakalpojumu centra vadītāja pienākumu izpildītāja Jolanta Mašinska un uzņēmuma SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ziedonis Vilde.

Iedzīvotāji bija sagatavojuši jautājumus, vairāki no tiem bija par ceļu uzturēšanu un seguma atjaunošanu. Viņus interesēja arī pagasta labiekārtošanas darbu plāns un drošība. Vēl arvien aktuālas ir jauniešu ekstrēmās izklaides ar automašīnām, kā arī sīkais huligānisms, tāpēc iedzīvotāji vēlējas zināt, cik regulāri tiek caurskatīti kameru ieraksti. Pagasta pakalpojumu centra vadītāja Jolanta Mašinska informēja, ka tas tiek darīts pēc pieprasījuma, arī nesen kameru ieraksti tika pārskatīti un nepieciešamā informācija iesniegta tiesībsargājošajām iestādēm.

Tika uzdots jautājums par to, kāpēc gan Iršu, gan Bebru pagasta pakalpojumu centram tagad ir viena vadītāja, vai tas ir pareizi un atbilstoši likumam. Izpilddirektors Uldis Riekstiņš atbildēja, ka tas novadā nav pirmais gadījums, kad divus pagastus vada viena vadītāja. Tas galvenokārt tiek darīts līdzekļu efektīvas izmantošanas nolūkos, iecerētas vēl vairākas uz resursu optimizāciju vērstas reformas. Pagasta pakalpojumu centru vadītāju darba apjoms tiks atslogots, rodot laiku apsaimniekot divus vai vairāk pagastu, kad komunālos pakalpojumus pārņems kapitālsabiedrības. Pilna laika saikni ar pašvaldību – iespēju iesniegt iesniegumus un saņemt atbalstu dažādos jautājumos ‒ varēs nodrošināt pagastu bibliotēkās, kuras būs atvērtas arī sestdienās, tādējādi esot vēl tuvāk iedzīvotājiem.

No 2024. gada 1. jūlija Iršos un Bebros centralizētos ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus nodrošinās SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”. No 2024. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. septembrim siltumapgādes pakalpojumus Iršu pagastā nodrošinās “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, taču, sākot ar 2025. gada 1. oktobri, tos nodrošinās SIA “Aizkraukles siltums”.

SIA “Koknese Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ziedonis Vilde klāstīja par iecerēm, pārņemot komunālo nozari Bebru pagastā. Galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu iedzīvotājiem. Pašlaik notiek plānošanas process, izvērtēti nepieciešamie ieguldījumi un veicamie darbi. Tiek plānots noteikt vienotu un reālajām izmaksām atbilstošu ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu gan Bebros, gan Koknesē.

Iedzīvotājiem tika izskaidrots aizvadītajā gadā notikušais ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifa kāpums. Izpilddirektors Uldis Riekstiņš sniedza nelielu ieskatu kapitālsabiedrību apvienošanas nepieciešamībā un iecerētajā procesā, kura izstrāde tiks uzsākta tuvākajās nedēļās. Nezināmā vēl ir daudz, taču šis darbs ir tuvākajā laikā jāpaveic. Speciālistu pašlaik trūkst, tāpēc nav pamata uztraukumam, ka daudzi paliks bez darba, jo darbu apjoms nesaruks, bet tieši pretēji – tas pieaugs.

Bebru pagasta pakalpojumu centra vadītāja un Iršu pagasta pakalpojumu centra vadītāja pienākumu izpildītāja Jolanta Mašinska informēja, ka divas dienas nedēļā vairāku stundu garumā viņa pieņems iedzīvotājus Iršos, abos pagastos iedzīvotāji ir laipni aicināti uz sarunām, viņa pauda savu atvērtību ikviena iedzīvotāja idejai. Arī Kokneses apvienības pārvaldes vadītāja Agrita Vagoliņa apliecināja savu gatavību un vēlmi iesaistīties visu apvienības pagastu dzīvē un notikumos, aicinot zvanīt un sazināties arī ar viņu, ja ir kas izrunājams.

Senioru biedrība izteica neapmierinātību ar kultūras dzīves organizāciju Bebru pagastā. Ja ir vēlme ko mainīt kultūras dzīvē, ikviens aicināts rakstīt vai zvanīt un dalīties savās pārdomās par nepieciešamajām vai vēlamajām izmaiņām ‒ norādīja Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne. Viņa informēja sanākušos par tuvākajiem kultūras pasākumiem, kuri ieplānoti visā novadā, tostarp arī aicināja visus klātesošos piedalīties novada svētkos – pirmais lielais pasākums notiks 1. jūnijā Koknesē, kur koncertā piedalīsies bērnu un jauniešu amatiermākslas kolektīvi.

Novada iedzīvotāju aktivitāte izpaudusies biedrību projektu pieteikumu skaitā – šogad tie bija 37. Diemžēl budžeta ierobežojumu dēļ nebija iespējams atbalstīt pilnīgi visas idejas. Taču vasara būs ļoti aktīva, būs gan maksas, gan bezmaksas pasākumi visām gaumēm un vecumiem. Koknesē notiks mūzikas un mākslas festivāls “BILDES” ‒ šopavasar ir izsludināts aicinājums apgleznot vai kā citādi dekorēt savas pastkastītes. Iecerēts arī “Bēdīgo pastkastīšu konkurss”, kur iedzīvotāji aicināti iesūtīt nekoptu pastkastīšu foto. “Ir svarīgi sakārtot vidi sev apkārt, tas motivē darīt vairāk, un arī tādas mazas lietas var iekustināt lielās! Arī ar pastkastīti jūs varat demonstrēt savu pārliecību, attieksmi pret vidi un nācēju,” teica Anta Teivāne.

Iedzīvotāju biedrības “Bites” pārstāve Sarmīte Plūme uzteica jauno, lielisko Bebru bibliotekāri. Taču izskanēja arī daži sarežģītāki jautājumi – piemēram, par to, vai pašvaldība atbalstītu biedrības un Ogres tehnikuma sadarbību un izsniegtu atļauju tehnikuma arboristiem sakopt Vecbebru muižas parka kokus. Tehnikuma audzēkņi pasniedzēja vadībā to izdarītu bez maksas, taču no pašvaldības nepieciešams nodrošināt pacēlāju un naktsmītnes. Pašvaldības pārstāvji apņēmās atbalstīt šādu sadarbības iniciatīvu.

Nākamā Aizkraukles novada pašvaldības vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 22. aprīlī pulksten 17.30 Sunākstes Saieta namā. Tā šajā sezonā būs noslēdzošā.

Lai pilnvērtīgāk spētu informēt novada iedzīvotājus par interesējošām tēmām, lūdzam jau iepriekš jautājumus iesūtīt e-pastā: info@aizkraukle.lv vai zvanīt pa tālruni +371 27889770 (darba laikā) līdz 18. aprīlim pulksten 12.00.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Bebru pagastā