Aizkraukle Projektu aktualitātes
skolas iela

Šodien, 11. novembrī, uzsākti būvdarbi Skolas ielā Aizkrauklē. Līdz ar to ielas posmā no Gaismas līdz Ziemeļu ielai būs slēgta satiksme, vēlāk satiksme tiks ierobežota no Ziemeļu līdz Spīdolas ielai. Ielas posmi būs slēgti uz laiku, kamēr tiks noņemta asfalta seguma virskārta.

Aizkraukles novada pašvaldība sāk īstenot projektu “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta” (projekta nr. 5.6.2.0/22/I/012), saistībā ar kuru Aizkrauklē paredzēts sakārtot Skolas ielu. Ielu pārbūvēs 0,323 km garumā, tajā paredzēta nesošās konstrukcijas un seguma pārbūve, tiks pārbūvētas un izbūvētas ietves, apgaismojums un lietus kanalizācijas sistēma. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pārbūve paredzēta bez jaudas palielināšanas

Iepirkumā izraudzītais būvnieks – SIA “Asfaltbūve”– šodien sāk būvdarbus. Vispirms ielā plānots noņemt asfalta seguma virskārtu, līdz ar to no šodienas Skolas ielā paredzēti satiksmes ierobežojumi – sākotnēji tiks slēgts posms no Gaismas ielas līdz Ziemeļu ielai. Vēlāk satiksme būs slēgta ielas posmā no Ziemeļu ielas līdz Spīdolas ielai.

Līdz ar to ar satiksmes ierobežojumiem jārēķinās arī P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” audzēkņu vecākiem, kuri bērnus ved uz šīm izglītības iestādēm, taču no viena ielas gala izglītības iestādēm ar auto varēs piekļūt.

Iedzīvotājiem lūgums nenovietot automašīnas pie dzīvojamās mājas Skolas ielā 2. Būvdarbu laikā aicinām izvēlēties netālu esošās stāvvietas ēkas iekšpagalma pusē, kā arī Aizkraukles tirgus apkārtnē.

Skolas ielā veicamo darbu kvalitātei un grafiku uzraudzīs būvdarbu vadītājs Jānis Priževoits, ar kuru pa tālruni +371 29462639 iespējams sazināties, lai neatliekamas vajadzības gadījumā organizētu iespēju piebraukt pie mājas Skolas ielā, piemēram, lai izvestu vai ievestu lielgabarīta lietas.

Skolas ielas atjaunošanas darbus paredzēts pabeigt līdz 2023. gada rudenim. Šogad Skolas ielā plānots izbūvēt tikai inženiertīklus.

Kopējās projekta izmaksas ir 562 547,15 eiro – 60 procentu no attiecināmajām izmaksām jeb 286 227 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, 2,65 procenti jeb 12 627,66 eiro – valsts budžeta dotācija, 263692,49 eiro – pašvaldības finansējums.

Aizkraukles novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus ar izpratni uztvert apgrūtinājumus un satiksmes ierobežojumus Skolas ielas atjaunošanas darbu laikā.