Aizkraukle
shēma ielas apbraukšanai

Aizkraukles novada pašvaldība informē, ka no 6. marta uz vairākām nedēļām tiks slēgts Skolas ielas posms no Spīdolas ielas līdz Draudzības krastmalai.

Lūdzam iedzīvotājus šo ielas posmu apbraukt pa brauktuvi starp daudzdzīvokļu mājām Spīdolas ielā 14 un 12, izbraucot pa Draudzības krastmalu Aizkraukles kultūras centra virzienā.

Šajā laikā ielas malās nedrīkstēs novietot arī privātās automašīnas. Lūdzam Spīdolas ielas 14. nama iedzīvotājus izmantot stāvvietas teritorijā starp Spīdolas ielas 14. un 12. namu, kā arī stāvvietu pie Aizkraukles stadiona.

Laikā, kamēr šis Skolas ielas posms būs slēgts, būs atļauta transporta kustība pa Draudzības krastmalu līdz pat Aizkraukles stadiona stāvlaukumam.

 Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Projekts “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta” Nr. 5.6.2.0/22/I/012 tiek īstenots ar  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.