Aizkraukle
skolas iela

Turpinot būvdarbus Skolas ielā, no 19. aprīļa uz vairākām nedēļām tiks slēgts Skolas ielas posms no Spīdolas ielas līdz Aizkraukles novada vidusskolas ēkai Draudzības krastmalā.

Skolas ielas posmu, kas ved līdz Aizkraukles novada vidusskolai un stadionam, paredzēts pārbūvēt divās daļās – vispirms no 19. aprīļa satiksmei tiks slēgts posms līdz skolai, kuru apbraucot, varēs nokļūt līdz stadionam. Lūdzam iedzīvotājus šo ielas posmu apbraukt pa brauktuvi starp daudzdzīvokļu mājām Spīdolas ielā 14 un 12, izbraucot pa Draudzības krastmalu Aizkraukles kultūras centra virzienā.

Laikā, kamēr šis Skolas ielas posms būs slēgts, atļauta transporta kustība pa Draudzības krastmalu līdz pat Aizkraukles stadiona stāvlaukumam.

Šajā laikā ielas malās nedrīkstēs novietot arī privātās automašīnas. Lūdzam Spīdolas ielas 14. nama iedzīvotājus izmantot stāvvietas teritorijā starp Spīdolas ielas 14. un 12. namu, kā arī stāvvietu pie Aizkraukles stadiona.

Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas vietnieks Dzintars Grunšteins informē, ka vienā Skolas ielas posmā – no Spīdolas līdz Gaismas ielai – jau izbūvēts ūdensvads, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas tīkli, tagad tiks uzsākta ielas seguma izbūve. Šīs ielas posms satiksmei un gājējiem ir pilnībā slēgts, vien pie P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas ieejas ierīkota pagaidu pāreja, lai skolas darbinieki audzēkņi varētu nokļūt pāri ielai.

Skolas ielas posmā no Spīdolas ielas līdz vidusskolas ēkai Draudzības krastmalā šonedēļ paredzēts sākt komunikāciju izbūvi.

Skolas ielas pārbūvi paredzēts pabeigt līdz šī gada rudenim.

 

 Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

Projekts “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta” Nr. 5.6.2.0/22/I/012 tiek īstenots ar  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.