Aizkraukle
jaunceltnes ielas remonts

Saistībā ar kanalizācijas tīkla remontdarbiem Aizkrauklē slēgts Jaunceltnes iela posms no Jaunceltnes ielas 53. nama līdz krustojumam ar Lāčplēša ielu. Autobraucējiem šis ielas posms jāapbrauc pa citām ielām.

SIA “Aizkraukles ūdens” valdes locekle Gudruna Vectirāne informē, ka remontdarbi Jaunceltnes ielas posmā notiek, jo tiek novērsta avārijas situācija.

“Situācija nav ikdienišķa, tāda ir pirmo reizi vairākos gadu desmitos, līdz ar to nevaram iepriekš plānot, cik ilgi notiks remontdarbi,” teic Gudruna Vectirāne. “Vispirms kanalizācijas tīklam jāpiekļūst, bet dziļums ir liels – lai to izdarītu, būvnieki izrakuši apmēram 6 metru dziļu bedri. Kanalizācijas tīkla bojājumi jānovērš un pēc tam, ievērojot tehnoloģijas, ielas segums atkal jāsakārto.”

Patlaban Jaunceltnes ielas neliels posms ir satiksmei slēgts, bet ielu var apbraukt pa blakus ielām. Autobraucējiem jāseko informatīvajām zīmēm par ielas posma apbraukšanu.