Dome Seces pagasts Staburaga pagasts
Gundega
Foto no privātā arhīva

Seces un Staburaga pagasta pakalpojumu centru no 17. aprīļa vadīs seciete Gundega Zarāne. Viņai ir ievērojama pieredze pašvaldības darbā, un tas bija viens no galvenajiem nosacījumiem, kāpēc tieši viņa šim amatam izvēlēta no četriem pretendentiem, kas pieteicās vakancei.

Tā kā līdzšinējais Seces un Staburaga pagasta pakalpojumu centra vadītājs Mihails Maškovs, kurš šo darbu veica no pagājušā gada augusta, uzteica darbu un no 3. aprīļa vairs nepilda šī amata pienākumus, līdz marta beigām bija izsludināta pieteikšanās vakancei. Patlaban Seces un Staburaga pagasta pakalpojumu centra vadītāja pienākumus veic Seces pagasta komunālās nodaļas vadītājs Andrejs Tišlers.

Seces un Staburaga pagasta pakalpojumu centra vadītāja amata pretendentus izvērtēja šim nolūkam izveidota Jaunjelgavas apvienības pārvaldes komisija, to vadīja pārvaldes vadītājs Uldis Albiņš. Viņš stāsta, ka par piemērotāko kandidāti atzīta un amatā apstiprināta līdzšinējā Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Gundega Zarāne. Tieši lielā pieredze pašvaldībā un jaunā novada struktūras un darba pārzināšana bija galvenie kritēriji, kas lika nosvērties par labu šai kandidātei – teic Uldis Albiņš.

Gundega Zarāne līdz šim brīdim bija Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja. Pirms tam 11 gadu viņa strādāja par Jaunjelgavas novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāju, bet vēl iepriekš vairākus gadus bija Seces pagasta projektu vadītāja un lauku attīstības speciāliste.

Gundegai ir maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un sabiedrības pārvaldes vadītāja kvalifikācija, tā iegūta Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Pirms tam viņa Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi augstāko profesionālo izglītību – agronome ar specializāciju dārzkopībā.

Gundega Zarāne atklāj, ka pieteikties vakancei viņa izlēma, mīlestības pret šo pusi vadīta. Viņa ir sava dzimtā pagasta patriote un ir ieinteresēta gan Seces, gan Staburaga pagasta izaugsmē un attīstībā. “Šo pagastu attīstībā daudz ieguldīts, un man gribētos turpināt ilggadējo pagastu vadītāju labi iesāktos darbus, pievienojot savas jaunās idejas un ieceres,” teic jaunā Seces un Staburaga pagasta pakalpojumu centra vadītāja. “Ja vēl līdzās ir laba komanda, domāju, ka galā tikšu.”

Gundega Zarāne atzīst, ka pakalpojumu centru pārziņā lielākoties ir saimniecisko jautājumu risināšana, šajā jomā viņai ir pieredze, jo, īstenojot projektus arī Seces pagastā, līdz šim risināti gan māju apsaimniekošanas, gan meliorācijas sistēmas un ceļu sakārtošanas, gan ar citām saimnieciskām lietām saistīti jautājumi. Tāpat Gundega uzskata, ka šīs puses lielākā vērtība ir skaistā daba un kultūrvēsturiskās vietas, un to attīstība un laba ceļu struktūra ir galvenie nosacījumi, lai Seces un Staburaga pagasts augstu un attīstītos. Tāpat nākotnē jādomā par jaunu mājokļu jautājumu risināšanu un iespēju šai pusei piesaistīt jaunus cilvēkus un ģimenes.

Sveicam jauno Seces un Staburaga pagasta pakalpojumu centra vadītāju un vēlam piepildīt visas ieceres!